fbpx
Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Gnieźnie!
Od lewej: zastępczyni prezydenta Joanna Śmigielska i kierowniczka Katarzyna Fikus
Od lewej: zastępczyni prezydenta Joanna Śmigielska i kierowniczka Katarzyna Fikus

Jeszcze w tym roku rozpocznie się rozbudowa i przebudowa budynku Schroniska dla Zwierząt w Gnieźnie! Termomodernizacja obiektu, kociarnia, instalacja fotowoltaiczna, ogrzewany pawilon dla psów i budynek administracyjno-socjalny dla pracowników! Miasto Gniezno na ten cel pozyskało prawie 2 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład!

W środę, 31 stycznia, na terenie Schroniska dla Zwierząt w Gnieźnie zastępczyni prezydenta Joanna Śmigielska wraz z kierowniczką Katarzyną Fikus powiedziały, co zostanie wykonane w Schronisku za przeszło 2 mln zł!

Zastępczyni prezydenta Joanna Śmigielska przekazała, że w ramach rozbudowy zostanie m.in. wybudowany nowy ogrzewany pawilon dla psów z komunikacją wewnętrzną oraz boksami wewnętrznymi i zewnętrznymi, dodatkowo w budynku powstanie kociarnia, powstanie budynek administracyjno-socjalny dla pracowników, zostanie kompleksowo wyremontowany istniejący parterowy budynek, zainstalowana fotowoltaika i wymienione ogrodzenie terenu Schroniska!

Kierowniczka Katarzyna Fikus poinformowała, że celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków bytowych zwierząt przebywających w Schronisku! Dlatego też bardzo się cieszą z tego, że zostanie wybudowany ogrzewany pawilon dla psów, bo obecnie wszystkie boksy, w których przebywają zwierzęta, są nieogrzewane!

Realizacja tego celu ma przełożyć się bezpośrednio na poprawę dobrostanu zwierząt, co ma spowodować zwiększenie szans na adopcję, która z kolei dalej przekłada się na ograniczenie problemu bezdomności zwierząt!

Planowany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji w formule „Zaprojektuj-Wybuduj”, to druga połowa 2024 roku!

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja ósma. Kwota dofinansowania to 1.998.450,00 zł, wkład własny wynosi 222.050,00 zł, a całkowita wartość inwestycji to 2.220.500,00 zł.

Obecnie w Schronisku przebywają 62 psy, 15 kotów, a 16 psów jest w tymczasowej adopcji!