fbpx
Gmina Gniezno nie podwyższyła podatków!
Obrady sesji Rady Gminy Gniezno
Obrady sesji Rady Gminy Gniezno

Dziś na obradach sesji radni Gminy Gniezno większością głosów przyjęli stawki podatków m.in. od nieruchomości na 2024 rok. Stawki podatków zostały na tym samym poziomie co w tym roku.

Radnym trzy projekty uchwał dotyczące stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i podatku rolnego przedstawił kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Adam Galus, który powiedział, że Gmina Gniezno nie podwyższa stawek podatków i pozostają one na tym samym poziomie co w tym roku.

Radni uchwały podatkowe przyjęli większością głosów. Stawki podatku od nieruchomości jednogłośnie przy 14 głosach za. Stawki podatku od środków transportowych także przy 14 głosach za, a podatek rolny przy 13 głosach za i 1 wstrzymującym się.

Na obradach sesji nieobecny był radny Łukasz Ciesielski.

Najnowsze komentarze