fbpx
Zmarł Alfons Mieczysław Łykowski – Kondolencje posła Zbigniewa Dolaty

Nadesłane kondolencje od posła na Sejm RP Zbigniewa Dolaty.

Z głębokim żalem
przyjąłem wiadomość o śmierci

śp.
Alfonsa Mieczysława Łykowskiego

Współzałożyciela NSZZ „Solidarność” w Gnieźnie,
zasłużonego działacza niepodległościowego.

Rodzinie i Bliskim
serdeczne wyrazy współczucia składa

Zbigniew Dolata
poseł na Sejm RP