fbpx
Gmina Gniezno podsumowała wydatki na odśnieżanie dróg
Posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Gniezno
Posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Gniezno

Wczoraj na posiedzeniu Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego radni Gminy Gniezno przeanalizowali dane za 2022 rok dotyczące m.in. kosztów odśnieżania dróg i sprzedaży mienia komunalnego.

Urzędnicy przekazali radnym informacje dotyczące sprzedaży mienia komunalnego, Miejscowych Planów Zagospodarowanie Przestrzennego, wydanych decyzji o warunkach zabudowy i koszty odśnieżania dróg za 2022 rok.

Kierownik Robert Błoch z Referatu Gospodarki i Rozwoju przekazał radnym, że 2022 roku na zimowe utrzymanie dróg wydano z budżetu gminy za trzy faktury łącznie 59 429,13 zł (I faktura – 01.02.2022 – 24 134,17 zł, II faktura – 04.03.2022 – 2 759,96 zł, III faktura – 28.12.2022 – 32 535,00 zł).

Jeżeli chodzi o ilość wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu to jak przekazał kierownik w 2022 roku wydano 215 takich decyzji, w tym 10 było odmownych.

Inspektor Sławomir Gabryszak z Referatu Gospodarki i Rozwoju natomiast poinformował radnych, że w 2022 roku gmina sprzedała 26 działek o łącznej powierzchni 2,9129, na łączną kwotę 1 996 982,00 zł.

Inspektor Marek Józefów z Referatu Gospodarki i Rozwoju natomiast powiedział radnym, że w 2022 roku zostało uchwalonych 6 zmian Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego i 5 uchwał w sprawie do przystąpienia sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

W posiedzeniu komisji udział wzięli: przewodniczący Patryk Dobrzyński, radna Maria Brykczyńska, radna Iwona Pajkert i radny Ryszard Majewski i przewodniczący Rady Mariusz Nawrocki.