fbpx
Od lewej K. Łachowska, R. Borkowska-Kędzierska, M. Brykczyńska, M. Zasada
Od lewej K. Łachowska, R. Borkowska-Kędzierska, M. Brykczyńska, M. Zasada

Dziś na konferencji prasowej w Urzędzie Gminy Gniezno koordynatorki projektu „EKO SPADEK = wiedza seniorów + działanie młodych” podsumowały kilkanaście miesięcy pracy. Celem programu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.

Projekt był adresowany do seniorów i młodych ludzi z Gminy Gniezno i był realizowany od 3 stycznia 2022 roku do 30 września 2023 roku. Maria Brykczyńska, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” w Lubochni poinformowała, że projekt polegał na podjęciu działań służących zmniejszeniu polaryzacji społecznej pomiędzy młodszym i starszym pokoleniem mieszkańców, poprawie komunikacji obywatelek i obywateli w sprawach publicznych, aktywizacji mieszkańców do zaangażowania się w inicjatywy międzypokoleniowe na rzecz społeczności oraz ochrony środowiska.

Ważnym składnikiem projektu była międzypokoleniowa współpraca, dzielenie się doświadczeniem i wymiana poglądów, wzajemne uczenie się i przełamywanie stereotypów”

– dodała Maria Brykczyńska.

Na konferencji została także przedstawiona prezentacja multimedialna przy pomocy, której Karolina Łachowska i Regina Borkowska-Kędzierska, obie ze Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” w Lubochni opowiedziały o wszystkich działaniach podjętych w trakcie trwania projektu. Partnera projektu Gminę Gniezno w imieniu wójt Marii Suplickiej reprezentowała Martyna Zasada, rzecznik prasowy Urzędu Gminy Gniezno.

W trakcie tych kilkunastu miesięcy przeprowadzono m.in. warsztaty cyfrowe, warsztaty komunikacji interpersonalnej, debatę publiczną z udziałem władz samorządowych, spotkanie integracyjne „Między nami sąsiadami”, prowadzono prace w ogrodzie, dokonano nowych nasadzeń różnych gatunków roślin, zorganizowano święto sąsiadów, wystawę powarsztatową wytworzonych podczas zajęć rzeczy, warsztaty kompostowania, warsztaty odnawiania mebli, warsztaty dotyczące kosmetyków i detergentów, pchli targ, konkursy na „Ogród z klimatem” czy zakończenie projektu na przystani wodnej „Bielnik” w Lubochni.

Prezes Maria Brykczyńska zaznaczyła, że założone cele projektu zostały osiągnięte ponieważ jego uczestnicy deklarują wzrost poczucia przynależności do miejsca i lokalnej grupy oraz odpowiedzialność za swoją gminę, a także gotowość do kontynuowania działań na rzecz społeczności lokalnej oraz wzrost umiejętności pracy w zespole. Dzięki warsztatom podniósł się poziom kompetencji dotyczących sposobów zatrzymania i wykorzystania deszczówki, hodowli pszczół, zastosowania wikliny w ogrodzie, zakładania ogrodu w skrzyniach, a także spopularyzowano styl życia zero waste (zero marnowania). Ogród zmysłów w skrzyniach będzie przez lata służył społeczności jako miejsce spotkań i integracji. Prezes podziękowała za pomoc wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tego projektu i jego uczestnikom za wspólnie podejmowane działania.

Partnerami projektu są Gmina Gniezno i Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”.

Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.