fbpx
Wójt Gminy Gniezno z Absolutorium za 2023 rok!
Sesja Absolutoryjna Gminy Gniezno
Sesja Absolutoryjna Gminy Gniezno

Na obradach Sesji w Urzędzie Gminy Gniezno w czwartek, 27 czerwca, Radni jednogłośnie udzielili Absolutorium Wójt Marii Suplickiej z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok! Dochody Gminy Gniezno zostały wykonane w kwocie przeszło 75,5 mln zł, wydatki wyniosły około 80 mln zł, a deficyt ponad 4,5 mln zł!

Najpierw Radnym Raport o Stanie Gminy Gniezno za 2023 rok przedstawiła Wójt Maria Suplicka, która powiedziała m.in. o sytuacji finansowej, oświatowej, demograficznej, społecznej i inwestycyjnej Gminy!

Po szczegółowym przedstawieniu Radnym Raportu przez Wójt, odbyła się dyskusja, w której udział wzięło troje Mieszkańców i Radni!

Pytania zadawane wójt Marii Suplickiej przez Mieszkańców i Radych dotyczyły m.in. problemów z wodą w Jankowie Dolnym, sieci wodociągowej, infrastruktury drogowej, transportu zbiorowego, podatków, inwestycji, polityki społecznej i oświatowej!

Po przeszło dwugodzinnej dyskusji odbyło się głosowanie w sprawie udzielenia Wójt Wotum Zaufania! Za udzieleniem Wotum Zaufania głosowało 9 Radnych, a 6 wstrzymało się od głosu!

Następnie Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gniezno za rok 2023 przedstawiła Radnym Skarbnik Lidia Lebizon!

Dochody Gminy zostały wykonane w kwocie 75 658 343,32 zł!

Wydatki budżetu zostały wykonane w kwocie 80 315 543,29 zł!

Deficyt wyniósł 4 657 199,97 zł!

Po przedstawieniu przez Skarbniczkę Sprawozdania Finansowego odbyło się głosowanie w sprawie udzielenia Wójt Gminy Gniezno Absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2023 rok!

Radni jednogłośnie, przy 15 głosach za, udzielili Wójt Marii Suplickiej Absolutorium!

Po uzyskaniu Absolutorium Wójt Maria Suplicka podziękowała Radnym i wszystkim Pracownikom Współtworzącym Raport o Stanie Gminy!

Przewodniczący Rady Gminy Gniezno Patryk Dobrzyński pogratulował Wójt Marii Suplickiej uzyskania Absolutorium i wręczył kwiaty Wójt Marii Suplickiej, Skarbnik Lidii Lebizon i Sekretarz Hannie Wrzaskowskiej!