fbpx
Los Wypożyczalni dla Dzieci w Gnieźnie jest przesądzony!
Od lewej: Zastępca Prezydenta Łukasz Muciok i Przewodniczący Jarosław Mikołajczyk
Od lewej: Zastępca Prezydenta Łukasz Muciok i Przewodniczący Jarosław Mikołajczyk

Wypożyczalnia dla Dzieci w Gnieźnie, która od dekad znajduje się przy ul. Mieszka I 15, zostanie w tym miejscu zlikwidowana i przeniesiona na drugą stronę ulicy, do wydzielonej części w Bibliotece Głównej! Duży Księgozbiór ma zostać rozdzielony pomiędzy Filie! Zastępca Prezydenta Miasta Gniezna Łukasz Muciok wyjaśnił, że Biblioteka zmierza w kierunku Filii Dzielnicowych, a nie centralizacji w jednym miejscu!

Już w zeszłym tygodniu pisaliśmy o kłopotach finansowych Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna i niewystarczającym dofinansowaniu na jej dotychczasową działalność ze strony Miasta Gniezna!

Kliknij i przeczytaj
Biblioteka Publiczna
Miasta Gniezna
„walczy o utrzymanie”!

na Gniezno.NEWS!

Dyrektor Biblioteki Piotr Wiśniewski na posiedzeniu Komisji Promocji, Kultury i Turystyki w środę, 19 czerwca, poinformował Radnych Miejskich, że Biblioteka „walczy o utrzymanie”, a kwota, która pozwoli przetrwać im trudny, następny rok i godnie reprezentować Bibliotekę, to 2 mln 300 tys. zł!

W tym roku Biblioteka dysponuje budżetem w wysokości 2 mln 20 tys. zł! Ta kwota, zdaniem Dyrektora, nie wystarcza na utrzymanie Biblioteki w dotychczasowym kształcie!

Dlatego też Dyrektor Wiśniewski przekazał Radnym, że aby nie zwalniać pracowników, podjął on decyzję o przeniesieniu Wypożyczalni dla Dzieci do Biblioteki Głównej i rozdzieleniu Księgozbioru na inne Filie, bo w całości się ten zbiór w Bibliotece Głównej nie zmieści!

Po tym posiedzeniu Komisji, które odbyło się w Domu Sąsiedzkim Pod Sówką, istniała jeszcze nadzieja, że Radni spróbują zainterweniować u Prezydenta w tej sprawie i może nie dojdzie do likwidacji Wypożyczalni dla Dzieci pod obecnym adresem!

Tak się jednak nie stało, bo najprawdopodobniej nie wszyscy Radnizainteresowani losem Wypożyczalni dla Dzieci!

Ani na posiedzeniu Komisji, ani na obradach Sesji w środę, 26 czerwca, temat nie cieszył się zainteresowaniem!

Podobnie jak na posiedzeniu Komisji, tak i na obradach Sesji, do tematu powrócił Przewodniczący Komisji Promocji, Kultury i Turystyki Jarosław Mikołajczyk, który na Sesji pytał Prezydenta, czy jest to prawda, bo takie krążą słuchy, że po Wypożyczalni dla Dzieci ma powstać jakiś Bank!

Prezydent Michał Powałowski nie zabrał w tej sprawie głosu tylko poinformował na Sesji, że w tej kwestii będzie wypowiadał się jego Zastępca, Łukasz Muciok!

Zastępca Prezydenta Łukasz Muciok wyjaśniał Radnym na Sesji, że spotkał się już z Pracownikami i Dyrektorem Biblioteki!

Przedstawili mu wszystkie swoje bolączki związane z funkcjonowaniem Biblioteki i zdecydowano, żeby wypracować jakieś wspólne działania dotyczące Biblioteki!

Zastępca Prezydenta mówił, że Dyrektor Biblioteki powołał się na badania, z których wynika, że jest bardzo duża potrzeba lokalnych, Dzielnicowych Bibliotek, które pełnią funkcje Domów Kultury!

W trakcie spotkania uzgodnili, że Dyrektor wraz z Pracownikami ma przygotować program, który miałby zreformować działania Biblioteki!

Następnie doszło do spotkania u Prezydenta, gdzie Dyrektor Wiśniewski przedstawił program, który przyjęli z akceptacją!

Znalazła się w nim propozycja przeniesienia Wypożyczalni dla Dzieci na drugą stronę ulicy, do Biblioteki Głównej, a w zamian za to zostaną zachowane dwa etaty!

Jeden etat zasili Bibliotekę Główną, a drugi umożliwi ożywienie Domu Sąsiedzkiego Pod Sówką, czyli miejsca, które otwarto w marcu przy ul. Staszica!

Kliknij i przeczytaj
Otwarcie
Domu Sąsiedzkiego
„Pod Sówką”
w Gnieźnie!

na Gniezno.NEWS!

Księgozbiór ma zostać rozdzielony pomiędzy Bibliotekę Główną na ul. Mieszka I 16 i częściowo Filię przy ul. Staszica!

Zajęcia animacyjne dla dzieci, które prowadzi obecnie Wypożyczalnia dla Dzieci, mają teraz się odbywać w pomieszczeniu Starego Ratusza!

Jak stwierdził Zastępca Prezydenta, działania zaproponowane przez Dyrektora Biblioteki spotkały się z ich aprobatą!

Zastępca Prezydenta zapewnił, że nie mają obecnie żadnego najemcy na ten lokal!

Dodał, że polityka Biblioteki będzie zmierzała w kierunku powstawania nowych Filii w innych częściach Miasta, a nie tylko w Centrum!

Jest pomysł, aby powstała także Filia Biblioteki na Skiereszewie, bo jak zaznaczył Zastępca, badania pokazują, że maleje liczba Bibliotek Centralnych, a rośnie znaczenie Dzielnicowych!

W większości Radni, na Sesji podobnie jak na wcześniejszej Komisji, nie byli zainteresowani przyszłością Wypożyczalni dla Dzieci!

Głos zabrała Wiceprzewodnicząca Natasza Szalaty, która pytała, co się stanie z pracownikami tej Wypożyczalni i z Księgozbiorem!

Otrzymała odpowiedź, że pracownicy znajdą zatrudnienie w pozostałych Filiach, a Księgozbiór zostanie podzielony na dwie Filie!

Natomiast Wiceprzewodniczący Artur Kuczma zauważył, że w przestrzeni publicznej powstał spór w tej sprawie, a on apeluje, żeby nie nazywać tego „likwidacją” Biblioteki Dziecięcej, bo nie jest to likwidacja, a ten Oddział będzie istniał kawałek dalej!

Zatem od Nowego Roku Wypożyczalnia dla Dzieci zniknie z ul. Mieszka I 15 i znajdzie się, w pomniejszonej wersji, na ul. Mieszka I 16!

Czy i jaki biznes znajdzie się po obecnej Wypożyczalni dla Dzieci, z którego Miasto Gniezno będzie czerpało korzyści finansowe, czas pokaże.

Czy to jednak będzie Bank czy inny rodzaj działalności gospodarczej, zobaczymy

Najnowsze komentarze