fbpx
Trwa odwiert geotermalny prowadzony przez Miasto Gniezno
Trwa odwiert geotermalny prowadzony przez Miasto Gniezno

Trwa wiercenie otworu geotermalnego Gniezno GT-1 przy ul. Gdańskiej w Gnieźnie! W styczniu rozpoczęła prace duża wiertnia, a wcześniej działała mała. Do tej pory pokonały 600 m w głąb ziemi! Dotarcie do docelowej głębokości 2100 m ma potrwać jeszcze dwa miesiące!

Przypomnijmy, że w listopadzie 2023 roku przy ul. GdańskiejGnieźnie rozpoczął się odwiert geotermalny prowadzony przez Miasto Gniezno.

Jak przekazał prezydent Tomasz Budasz, w poniedziałek, 29 stycznia, na miejscu odwiertu geotermalnego, jego wykonanie zostało w 100 procentach dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie prawie 16 mln zł!

Wiercenie otworu geotermalnego Gniezno GT-1 jest realizowane za pomocą urządzenia dźwigowego, którego charakterystycznym elementem jest wysoki maszt górujący nad całym placem budowy.

Wysokość tego masztu jest uzależniona głównie od głębokości otworu. Im większa jest głębokość otworu, tym wyższy jest maszt. Otwór geotermalny Gniezno GT-1 wykonywany jest za pomocą urządzenia wiertniczego o udźwigu 136 ton, którego wysokość masztu wynosi 29 m.

Obecna głębokość otworu wynosi 520 m – trwa wiercenie kolejnej sekcji otworu, która zostanie zabudowana rurami 13 ⅜″. Rury te zostaną opuszczone do głębokości około 650 m.

Zgodnie z Projektem Robót Geologicznych docelowa głębokość otworu geotermalnego Gniezno GT-1 będzie wynosiła około 2100 m. Głębokość nie będzie mogła być większa niż 2310 m – jest to związane z jego celem, którym jest znalezienie warstwy wodonośnej znajdującej się w utworach geologicznych jury dolnej. Geologom zależy, żeby warstwa wodonośna została odkryta jak najgłębiej – wtedy temperatura wody będzie wyższa.

Autorzy Projektu Robót Geologicznych zakładają, że temperatura wody termalnej na głębokości 2100 m będzie wynosiła 75°C. Jest to temperatura, która umożliwia jej wykorzystanie do celów ciepłowniczych.

Otwór Gniezno GT-1 jest otworem badawczym. Jeśli zostanie potwierdzona zarówno temperatura, jak i wydajność, rozpoczną się kolejne działania zmierzające do wpięcia otworu geotermalnego Gniezno GT-1 do systemu ciepłowniczego.

Podjęcie decyzji energetycznym wykorzystaniu otworu GT-1 będzie związana z koniecznością wykonania drugiego otworu, którego celem będzie zatłaczanie schłodzonej wody termalnej ponownie do górotworu. Zarówno wiercenie drugiego otworu, jak i wykonanie całej instalacji geotermalnej można będzie dofinansować ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Woda wydobywana otworem Gniezno GT-1 z całą pewnością będzie mogła być wykorzystana do celów rekreacyjnych. Być może będzie ona miała właściwości, które pozwolą na nadanie jej statusu wody leczniczej. Zarówno rekreacyjne, jak i lecznicze wykorzystanie udostępnienie wody termalnej za pomocą otworu Gniezno GT-1 nie wymaga wykonywania drugiego otworu.

Wykonawcą odwiertu jest firma Algeo Sp. z o.o., a Inżynierem Kontraktu jest firma Multiconsult Polska Sp. z o.o.