fbpx
Uroczysta sesja z uhonorowaniem zasłużonych Gnieźnian!
Od lewej przewodniczący M. Glejzer, E. Kozłowska, A. Sekulski, P. Arndt, prezydent T. Budasz
Od lewej przewodniczący M. Glejzer, E. Kozłowska, A. Sekulski, P. Arndt, prezydent T. Budasz

Obchody 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Gnieźnie rozpoczęły się uroczystą sesją w Starym Ratuszu i otwarciem wystawy poświęconej 10. rocznicy przeniesienia szczątków kapitana Pawła Cymsa na gnieźnieński Akropol Bohaterów.

Uroczystą sesję otworzył przewodniczący Michał Glejzer, który przypomniał rys historyczny wydarzeń sprzed ponad stu lat i zasługi kapitana Pawła Cymsa.

Następnie prezydent Tomasz Budasz wraz z przewodniczącym Michałem Glejzerem wręczyli Medale Jubileuszowe osobom zasłużonym dla Miasta Gniezna: działaczce społecznej Eugenii Kozłowskiej, druhowi Aleksandrowi Sekulskiemu i senatorowi Pawłowi Arndtowi.

W obchodach udział wziął Rafał Cymswnuk kapitana Pawła Cymsa.

Uroczystości w Starym Ratuszu zakończyły się koncertem w wykonaniu Sary Powagi i Macieja Bąka oraz otwarciem wystawy fotograficznej pt. „Powrót Dowódcy”. Autorem zdjęć na wystawie jest Ramzes Temczuk.

Eugenia Kozłowska

Urodziła się w 1955 roku w Kwieciszewie. Posiada wykształcenie ekonomiczne i teologiczne. Przez 14 lat pracowała w dwóch jednostkach budżetowych w Bydgoszczy oraz w katedrze przy parafii. Przez ostatnie 34 lata związana była z parafią świętego Wawrzyńca, uczyła w Szkole Podstawowej nr 2, przygotowywała dzieci do Pierwszej Komunii Świętej.

Mieszkańcom Gniezna jest znana przede wszystkim ze swojej działalności charytatywnej w parafii Wawrzyńca, we współpracy z proboszczem ks. kanonikiem Janem Szrejterem. Przy jego zaangażowaniu podejmowała ogromną ilość inicjatyw, m.in. prowadziła katechezy dla dzieci, Eucharystyczny Ruch Młodych, zbiórki odzieży, organizowała półkolonie, obozy, wycieczki i pielgrzymki, wspomagając osoby mniej zamożne.

Organizowała kiermasze świąteczne, odwiedzała potrzebujących w domach. Z pomocą rzeczową docierała również od lat do Ukrainy. Po wybuchu wojny zorganizowała tam kilka transportów parafialnych leków i innych potrzebnych przedmiotów.

Pani Eugenia Kozłowska od prawie 30 lat związana jest z Wielkopolskim Bankiem Żywności w Poznaniu, jest również w zarządzie tej organizacji, dzięki której czynnie włączyła się wraz z wolontariuszami w świąteczne zbiórki żywności. Pozwoliło to prowadzić nie tylko jedyną w mieście stołówkę działającą przy parafii, ale również wydawać dzieciom śniadania oraz przygotowywać paczki żywnościowe dla potrzebujących, będących w trudnej sytuacji materialnej.

Po przejściu na emeryturę działalność związaną z Bankiem Żywności kontynuuje we współpracy z Uczniowskim Socjoterapeutycznym Klubem SportowymRodzice Dzieciom”, który funkcjonuje przy Miejskich Świetlicach Socjoterapeutycznych, a także przy pomocy wspaniałych wolontariuszy działających razem z nią dla drugiego człowieka.

Aleksander Sekulski

Urodził się 12 grudnia 1933 rokuGnieźnie. Od 1945 roku jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego. Jako instruktor był wychowawcą wielu pokoleń młodzieży. W latach 1960-1975 pełnił funkcję drużynowego oraz komendanta I Szczepu Harcerskiego im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 Gnieźnie. Następnie był komendantem Kręgu InstruktorskiegoLech” oraz wieloletnim Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Hufca Gniezno, a w latach 90. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Chorągwi Wielkopolskiej.

W latach 80. był inicjatorem powrotu do historycznej numeracji drużynszczepów oraz odtworzenia drużyn starszoharcerskich, a zwłaszcza 13. Kolejowej Drużyny Harcerzy Starszych. W 1986 roku wraz z innymi instruktorami hufca gnieźnieńskiego był inicjatorem budowyPomnika Harcerzy Pomordowanych i Poległych za Ojczyznę” przy Skwerze Orląt Lwowskich Gnieźnie, a w 1997 ustawienia w Goślinowie kamienia upamiętniającego Ksawerego Zakrzewskiego. Z jego inicjatywy w 1993 odsłonięto na kościele p.w. św. Jerzego tablicę upamiętniającą odnowienie przyrzeczenia w 80. rocznicę powstania harcerstwaGnieźnie.

Jako lokalny patriota przyczynił się do założenia Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, w którym pełni funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej. Organizuje coroczne spotkania seniorów harcerskich z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej. W latach 2009-2011 był Komendantem Hufca ZHP im. Bolesława Chrobrego, a do dnia dzisiejszego jest przewodniczącym Kręgu Starszyzny Harcerskiej Bezimienni” i członkiem Wielkopolskiej Rady Seniorów ZHP.

Druh Aleksander jest „ikoną” gnieźnieńskiego harcerstwa, osobą cieszącą się najwyższym autorytetem nie tylko w Gnieźnie, ale także w całej Chorągwi Wielkopolskiej.

Paweł Arndt

Urodził się 21 stycznia 1954 w Gnieźnie. Z wykształcenia jest inżynierem budownictwa, absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej. W latach 1977-1990 pracował na budowach w Gnieźnie. W latach 1990-1998 był radnym Rady Miasta Gniezna, a następnie zastępcą Prezydenta Gniezna.

W latach 2002-2005 przewodniczył Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego. W latach 2001-2019 był dyrektorem administracyjnym Kolegium Europejskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Poseł na Sejm III, V, VI, VII i VIII kadencji, a także senator X kadencji. Jako poseł przewodniczył Komisji Finansów Publicznych. Jako parlamentarzysta aktywnie wspierał działania podejmowane przez lokalnych samorządowców.

Prezydenta Gniezna Tomasza Budasza wspierał przy stworzeniu Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gnieźnie, a także przy pozyskiwaniu finansów na budowę hali widowiskowo-sportowej im. Mieczysława Łopatki w Gnieźnie.

Paweł Arndt w życiu zawodowym postępował zawsze zgodnie z zasadą, że warto prowadzić dialog, który buduje, a nie niszczy. Łączy, a nie dzieli. Jak sam wielokrotnie przyznawał, postępował zgodnie ze słowami Tadeusza Mazowieckiego: „Można się różnić, można się spierać, ale nie wolno się nienawidzić”.

Prywatnie mąż, ojciec dwóch córek oraz szczęśliwy dziadek. Karierę zawodową zakończył pełniąc mandat senatora Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

Najnowsze komentarze