fbpx
Kontenerowa Toaleta Miejska na Obchody #Gniezno2025!
W tym miejscu powstanie nowa Toaleta Miejska
W tym miejscu powstanie nowa Toaleta Miejska

Nowa, Kontenerowa Toaleta Miejska ma powstać przy ul. Tumskiej w Gnieźnie już na początku przyszłego roku, przed obchodami 1000. Rocznicy Koronacji Pierwszych Królów Polski! Radni na obradach Sesji w Starym Ratuszu w środę, 26 czerwca, przyjęli większością głosów Uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Gniezna na rok 2024, w której zwiększono wydatki o kwotę 420 803,82 zł na Modernizację Toalety Miejskiej przy ul. Tumskiej w Gnieźnie!

Na obradach Sesji Radny Arkadiusz Masłowski jako pierwszy zapytał urzędników podczas dyskusji, o jego zdaniem, zbyt wysoką kwotę modernizacji Toalety Miejskiej. Radny chciał, aby mu wyjaśniono, skąd się wzięły takie wysokie, w jego opinii, koszty modernizacji tej Toalety!

Radny Masłowski dodał, iż rozumie, że toalety w mieściepotrzebne i konieczny jest też ich remont, bo w Gnieźnie brakuje Toalet Publicznych, a turyści powinni mieć dostęp do nowoczesnych toalet, ale według niego ta kwota remontu budzi zastanowienie!

Radnemu odpowiedział Skarbnik Maciej Jankowski, który podał dokładne koszty tego remontu.

Skarbnik przekazał, że ta Toaleta w obecnym kształcie nie spełnia żadnych norm sanitarnych w zakresie Obiektu Użyteczności Publicznej i jest w stanie katastrofalnym!

W związku z powyższym zdecydowano o rozbiórce tego budynku!

Koszt rozbiórki wyniesie 75 tys. zł.

Ponadto zostanie wykonane uzbrojenie terenu, żeby mogła funkcjonować nowa Toaleta i będzie to kosztowało około 64 tys. zł. Wykonana zostanie nawierzchnia pod nową toaletę za niespełna 8 tys. zł, zainstalowana zostanie mała architektura w postaci ławek i koszy za kwotę 4 tys. zł i wybudowany zostanie mur oporowy za prawie 43 tys. zł.

Ogółem kwota szacunkowa części budowlanej projektu wyniesie około 193 tys. zł!

Natomiast 3-stanowiskowa Toaleta Kontenerowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych, która zostanie umieszczona w tym miejscu, będzie kosztowała niespełna 240 tys. zł!

Do tego zostanie zainstalowany moduł płatności bezgotówkowej za kwotę 6 765 zł, co zapewni bezosobowe funkcjonowanie tej Toalety!

Razem daje to kwotę szacunkową 439 925,32 zł! Ostateczna kwota będzie znana po rozstrzygnięciu przetargowym we wrześniu!

Radny Masłowski, chcąc uchronić ten obiekt przed rozbiórką, pytał Prezydenta, czy Miasto nie ma innych pomysłów na ten obiekt!

Sugerował, czy nie można by było dostosować tego miejsca na inny cel, na przykład na lokal gastronomiczny typu lodziarnia. Radny doradzał, że Miasto czerpałoby zyski z wynajmu, a toalety można by wybudować taniej w innym miejscu!

Skarbnik odpowiedział Radnemu, że obecny stan techniczny tego obiektu nie pozwala nawet na to, żeby był on toaletą, a co dopiero przeprowadzać remont pod inne usługi!

Jak zaznaczył Skarbnik, jest to specyficzne miejsce i trudno w nim prowadzić prace budowlane!

Radna Natasza Szalaty pytała Skarbnika, kto wykonał wycenę remontu tej Toalety i ile Miasto uzyskuje z opłat korzystania z tej Toalety.

Skarbnik odpowiedział, że nadzór nad tym obiektem sprawuje Wydział Zasobów Mieszkaniowych i Użytkowych. Skarbnik nie potrafił dokładnie sprecyzować ile Miasto uzyskuje z opłat za Toaletę. Zapewnił Radną, że sprawdzi i jej odpowie!

Radna zapytała jeszcze ile kosztowała nowa Toaleta, która znajduje się nad Jeziorem Jelonek.

Skarbnik odpowiedział, że koszt jednej Toalety to 383 tys. zł!

Prezydent Michał Powałowski przekazał, że koszty modernizacji Toalety Miejskiej na ul. Tumskiejszacunkowe!

Przygotowali je pracownicy Wydziału Zasobów Mieszkaniowych i Użytkowych poprzez badanie rynku! Dodał, że miejsce jest jakie jest, a tych Toalet powinno być więcej! Będą zmierzać do tego, żeby takie Toalety powstały bliżej Centrum Miasta!

Prezydent zapewnił Radnych, że Toaleta będzie gotowa na początku przyszłego roku!

W konsekwencji dyskusji, Radni przyjęli Uchwałę dotyczącą Zmian Budżetowych na 2024 rok większością głosów przy 21 za i 1 wstrzymującym się głosem Radnego Arkadiusza Masłowskiego!

Najnowsze komentarze