fbpx
Chcą zmiany dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gnieźnie!
Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gnieźnie
Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gnieźnie

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gnieźnie złożyli skargę na dyrektorkę Mariolę Sochacką do Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego! Pracownicy zarzucają dyrektorce m.in. brak poszanowania pracownika, próby manipulacji, dezinformacje, szantaże i podważanie kompetencji! Pracownicy wnoszą o zmianę dyrektora placówki w trybie natychmiastowym!

We wtorek, 27 lutego, na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego radni zajęli się skargą na Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gnieźnie!

W posiedzeniu Komisji udział wzięło m.in. sześciu pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gnieźnie, starosta Piotr Gruszczyński i radni powiatowi.

Na samym początku posiedzenia Komisji przewodniczący Radosław Sobkowiak poinformował wszystkich, że zaproszenia na to posiedzenie Komisji zostały skierowane zarówno do osób, które złożyły skargę, jak i do dyrektorki!

Sześciu pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gnieźnie było obecnych na posiedzeniu Komisji.

Dyrektorka Mariola Sochacka nie zjawiła się.

Przewodniczący Radosław Sobkowiak przekazał, że dyrektorka dostarczyła pismo, w którym informuje, że od stycznia 2024 roku do 19 marca 2024 roku przebywa na zwolnieniu lekarskim, co tymczasowo uniemożliwia jej udział w spotkaniu.

Po tej informacji przewodniczącego, radni nie chcieli rozpatrywać skargi z uwagi na nieobecność dyrektorki i zdecydowano, że posiedzenie Komisji zostanie przerwane do momentu powrotu dyrektorki ze zwolnienia lekarskiego!

Przewodniczący Radosław Sobkowiak powiedział, że na obecną chwilę nie nastąpi rozstrzygnięcie tej kwestii z uwagi na nieobecność dyrektorki.

Panie jesteście i to zrozumiałe jest, że oczekujemy od Państwa również głosu w tej sprawie, jeśli chodzi o pismo, które wpłynęło do Starostwa Powiatowego. Ale nie ma osoby tej właśnie, której bezpośrednio dotyczy, a więc nie może odpowiedzieć na te pytania, informacje, które są na piśmie skierowane, bądź też na pytania radnych. Stąd też ta przerwa musi po prostu nastąpić

– tłumaczył przewodniczący Radosław Sobkowiak

Obecny na posiedzeniu Komisji prawnik poinformował radnych, że jeżeli mają pytania do Pań, które złożyły skargę, to jest możliwość ich zadawania.

Radni nie skorzystali z tej możliwości i nie zadawali pytań dotyczących skargi! Starosta Piotr Gruszczyński też nie skorzystał z możliwości zadawania pytań!

Po ogłoszeniu przez przewodniczącego przerwy w posiedzeniu wywiązała się krótka dyskusja, w której starosta Piotr Gruszczyński poinformował, że wokół tej sprawy toczyły się rozmowy od dłuższego czasu i całym sercem jest po stronie Pań, które są pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ale też chce zasygnalizować, żeby nie doszło do nieszczęścia.

Otóż tam jest taka sytuacja i to jest prośba do dziennikarzy, żeby nie zakończyło się, że ktoś sobie coś zrobi w związku z tą sprawą. To jest w tej chwili tak sytuacja napięta! Dlatego ja mam prośbę, wsłuchujmy się w głos tych Pań, ponieważ nie chciałbym, żeby ktokolwiek czuł się obciążony, jak dojdzie do dramatu. Pozwólmy spokojnie tej sprawie się rozwinąć i ją wyjaśnić. Taka jest moja osobista prośba, szczególnie kieruję ją do dziennikarzy

– powiedział starosta Piotr Gruszczyński

Jedna z Pań skarżących dyrektorkę na posiedzeniu Komisji powiedziała, że zgodziły się wystąpić na Komisji, ale nie zależy im na tym, żeby tę sprawę rozdmuchiwać medialnie, bo obawiają się różnych komentarzy pod postami.

My złożyłyśmyskargę, podkreślamy jeszcze raz, dlatego, że zależy nam na tym, żeby pracować w spokoju, żeby mieć spokojne warunki pracy i spokojną atmosferę, ponieważ pracujemy zespołowo. My nie możemy pracować w atmosferze chaosu i zastraszania nas, bo niestety tak to zostało opisane w skardze i ta treść skargi jest jawna, rozumiem, tak? My przyszłyśmy tutaj tylko i wyłącznie dlatego, żeby uzyskać spokój, a Pani podając nasze nazwiska chce nam jeszcze bardziej ten spokój zburzyć

– mówiła jedna z osób skarżących, która nie chciała się przedstawić

Skarga do Starosty od pracowników Poradni wpłynęła 22 stycznia 2024 roku, czyli przeszło miesiąc temu! Biuro Rady otrzymało ją 14 lutego 2024 roku! Radni zajęli się nią możliwie szybko!

Skarga została skierowana także do Kuratora Oświaty w Poznaniu!

Pod treścią skargi podpisali się pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gnieźnie. Pracownicy Biura Rady Powiatu Gnieźnieńskiego zamazali ich dane osobowe chwilę przed przekazaniem nam tej skargi!

Sprawa jest rozwojowa! O jej postępach będziemy Was informować!