fbpx
Studenci otrzymali stypendia naukowe
Studenci otrzymali stypendia naukowe

Dziś w Akademii Nauk Stosowanych w Gnieźnie prezydent Tomasz Budasz wraz z przedstawicielami uczelni wyższych wręczył stypendia naukowe najlepszym studentom gnieźnieńskich uczelni.

Prezydent Miasta Gniezna przyznał 13 stypendiów naukowych na rok akademicki 2023/2024 w wysokości 400 zł brutto miesięcznie studentom Akademii Nauk Stosowanych i Instytutu Kultury Europejskiej oraz 3 stypendia naukowe tej samej wysokości obywatelkom Ukrainy studiującym w Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie.

Nagroda finansowa przyznawana jest uzdolnionym studentom na pokrycie kosztów nauki lub prowadzenia prac badawczych. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje władzom uczelni wyższych. Stypendia są przyznawane na podstawie Uchwały Rady Miasta Gniezna. Stypendia są przyznawane od 2007 roku, a dla studentów z Ukrainy od 2014 roku.

Aby otrzymać stypendium naukowe należy spełnić następujące kryteria:

• być studentem publicznej szkoły wyższej działającej na terenie Miasta Gniezna w systemie studiów stacjonarnych

• posiadać średnią ocen ze wszystkich zaliczeń za poprzedni rok akademicki nie niższą niż 4,50

W uroczystości wręczenia stypendiów udział wzięli: prorektor ANS dr hab. Janusz Wiśniewski, dyrektor IKE dr hab. Mateusz Jaeger, zastępca dyrektora IKE dr Michał Duch, prezydent Tomasz Budasz, jego zastępca Michał Powałowski i przewodniczący komisji oświaty Dariusz Banicki.

Przedstawiciele władz samorządowych na czele z prezydentem i profesorowie uczelniani pogratulowali studentom otrzymanych stypendiów.

Lista studentów, którym przyznano stypendium naukowe na rok akademicki 2023/2024

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie:

• Martyna Siwka 
• Laura Adamski
• Anna Maria Frąckowiak
• Maciej Fabiszak
• Bogna Niszczak
• Katarzyna Mróz
• Oliwia Szczepaniak

Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie:

• Maria Nowakowska
• Karolina Chełmowska
• Wiktoria Cybula
• Katarzyna Woźniak
• Roksana Pawęzka
• Aleksandra Zgoła

Lista studentek z Ukrainy, którym przyznano stypendium naukowe na rok akademicki 2023/2024

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie:

• Oksana Sereda
• Alina Nizhenska
• Sofiia Kashivska

Wszystkim gratulujemy!