fbpx
Gmina Gniezno zaciągnie kredyt na spłatę deficytu
Gmina Gniezno zaciągnie kredyt długoterminowy m.in. na spłatę deficytu
Gmina Gniezno zaciągnie kredyt długoterminowy m.in. na spłatę deficytu

Dziś na obradach sesji radni większością głosów przyjęli uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla Gminy Gniezno.

Jak poinformowała radnych zastępczyni skarbniczki Marlena Wysocka kredyt w wysokości 1 mln 600 tys. zł ma zostać zaciągnięty na spłatę deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłata kredytu przewidziana jest od 2024 do 2029 roku.

Radni podczas krótkiej dyskusji pytali skarbniczkę m.in. o to na jaką kwotę w tej chwili jest zadłużona gmina. Skarbniczka odpowiedziała, że obecnie dług wynosi 21 mln zł, a z zaciągniętym kredytem wyniesie około 22 mln 600 tys. zł.

Większością głosów przy 10 za, 2 przeciwnych i 1 wstrzymującym się radni przyjęli uchwałę dotyczącą zaciągnięcia kredytu długoterminowego.