fbpx
Źródło: Powiat Gniezno
Źródło: Powiat Gniezno

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Witkowie otwarto nową ekopracownię edukacyjną o tematyce przyrodniczej „Myśl globalnie, działaj lokalnie”.

W nowo powstałej pracowni pojawiły się przyrządy i urządzenia do obserwacji, pomiarów oraz wykonywania doświadczeń, modułowa pracownia przyrodnicza – woda i energia, a także mikroskopy, wraz z niezbędnym wyposażeniem szkolno-biurowym.

Stworzenie odpowiednio wyposażonej pracowni przyrodniczej, odpowiadającej zarówno na potrzeby uczniów, jak i nauczycieli jest wyjściem naprzeciw kierunkom rozwoju obecnych form przekazywania wiedzy. Pracownia umożliwi pedagogom zaprezentowanie przede wszystkim często skomplikowanych zagadnień w sposób interesujący i co istotne angażujący uczniów

– powiedział starosta Piotr Gruszczyński

Powstanie pracowni, sprzyjać ma również propagowaniu idei ekologicznych poprzez pobudzanie uczniów do twórczej pracy na rzecz ochrony środowiska.

W ekopracowni planuje się organizację zajęć i warsztatów dla osób w każdym wieku – zarówno uczniów szkoły, jak i przedszkolaków czy osób dorosłych.

Wśród nich m.in.: spotkań dotyczących ochrony warstwy ozonowej, konsultacji w zakresie wymiany źródeł ciepła, likwidacji wyrobów azbestowych czy termomodernizacji.

Organizowane będą ponadto webinary dla społeczności Gminy Witkowo, konkursy przyrodnicze, a nawet warsztaty kulinarne.

Całkowity koszt przedsięwzięcia zgodnie z umową dotacji wyniósł ponad 50 tys. zł z czego kwota dofinansowania to blisko 47 tys. zł.

Najnowsze komentarze