fbpx
Oficjalne otwarcie remizy po remoncie
Oficjalne otwarcie remizy po remoncie

W Czerniejewie zakończył się remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, którą oficjalnie otwarto w piątek, 22 września.

Trwająca kilka miesięcy, praca społeczna druhów oraz pracowników Miasta i Gminy Czerniejewo poparta wsparciem finansowym około 100 tys. zł z budżetu gminy dała satysfakcjonujący efekt.

Budynek po generalnym remoncie jest już także gotowy na przyjęcie fabrycznie nowego samochodu, który zostanie dostarczony najpóźniej za dwa miesiące.

Podczas otwarcia podpisano oficjalne porozumienie pomiędzy jednostką OSP, a gminą Czerniejewo na zakup nowego wozu gaśniczego za kwotę 799 tys. 555 zł z budżetu gminy. Całkowita wartość nowego samochodu wyniesie 1 mln 449 tys. 555 zł. Pozostałe środki finansowe pochodzą z NFOŚiGW/WFOŚiGW oraz z dotacji budżetowej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W trakcie wydarzenia w strażnicy zaprezentowany został komplet hydrauliczny narzędzi ratowniczych. Sprzęt zasili wyposażenie nowego wozu gaśniczego. Pełna kwota zakupu wynosi 81 911,80 zł, z czego 24 597,54 zł pochodzi z budżetu gminy Czerniejewo. Pozostała kwota to dotacja z Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 

To ogromne osiągnięcie i dowód, że wspólna praca i zaangażowanie przynoszą nieocenione korzyści dla lokalnej społeczności. Władze gminy dziękują wszystkim za determinację i troskę o wspólne bezpieczeństwo.