fbpx
Gmina Gniezno bierze 10 mln zł kredytu!
Obrady sesji Rady Gminy Gniezno
Obrady sesji Rady Gminy Gniezno

Gmina Gniezno zaciągnie kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie deficytu!

Radnym uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu przedstawiła skarbniczka Lidia Lebizon, która uzasadniając projekt uchwały powiedziała, że jednostka samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą o finansach publicznych może zaciągać kredyty między innymi na finansowanie planowanego deficytu jednostki oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Po przedstawieniu projektu uchwały przez skarbniczkę przewodniczący Mariusz Nawrocki zaproponował w tym temacie radnym dyskusję.

W dyskusji dotyczącej kredytu głos zabrał tylko jeden z radnych, Łukasz Ciesielski, który poprosił, żeby skarbniczka wyjaśniła mieszkańcom na co jest brany ten kredyt, bo jak zaznaczył, to jest duże obciążenie dla gminy!

Skarbniczka Lidia Lebizon poinformowała radnego, że częścią tego kredytu sfinansują ostatni zaciągnięty w zeszłym roku w grudniu kredyt w wysokości 1 mln 600 tys. zł, a pozostałą część kredytu przeznaczą na sfinansowanie deficytu gminy.

Przewodniczący Mariusz Nawrocki stwierdził, że kredyt zostanie od razu w całości skonsumowany.

Spłata kredytu, jak i odsetek, rozpocznie się od 2025 roku i potrwa nie dłużej niż do roku 2029.

Radni na obradach sesji w czwartek, 25 stycznia, jednogłośnie przyjęli uchwałę dotyczącą zaciągnięcia kredytu.