fbpx
Spada liczba uczniów w szkołach podstawowych
Od lewej dyrektor M. Pokładecki, zastępca prezydenta M. Powałowski, przewodniczący D. Banicki
Od lewej dyrektor M. Pokładecki, zastępca prezydenta M. Powałowski, przewodniczący D. Banicki

Na ostatnim posiedzeniu komisji oświaty Miasta Gniezna radni zapoznali się z sytuacją szkół podstawowych po odejściu uczniów z tzw. „podwójnego rocznika”. W naszych szkołach podstawowych jest o 450 uczniów mniej.

Posiedzenie komisji oświaty odbyło się tym razem w Szkole Podstawowej nr 3 w Gnieźnie, w której zakończyła się rozbudowa tej placówki oświatowej. Obecny na posiedzeniu dyrektor szkoły Radosław Sobkowiak poinformował radnych, że inwestycja trwała od początku 2022 roku i została podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap został zakończony i uzyskano w ten sposób 9 nowych sal lekcyjnych. Dzięki temu skrócił się czas trwania lekcji i teraz kończą się one o godz. 15.20. Drugi etap budowy jak przekazał dyrektor, który ma się już ku końcowi, to budowa nowej hali sportowej. Michał Powałowski, zastępca prezydenta powiadomił, że na oba etapy Miasto Gniezno pozyskało środki zewnętrzne z programu Polski Ład, w sumie 12,5 mln zł, a całość inwestycji kosztowała prawie 20 mln zł.  

Hala sportowa będzie dysponować wielofunkcyjnym boiskiem m.in. do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę oraz gry w tenisa ziemnego lub badmintona z możliwością podziału na trzy mniejsze boiska. Projekt obejmuje także 4 szatnie z zapleczem socjalnym, toalety: damskie, męskie oraz dla osób z niepełnosprawnościami, pokój dla nauczycieli, pomieszczenie techniczne oraz magazynowe. Trybuna dla 174 osób ma zapewnić możliwość organizacji szkolnych zawodów sportowych. Dodatkowo, na terenie szkoły, od strony ul. Liliowej, powstaje plac zabaw i miejsca postojowe dla samochodów osobowych.  

Radni zapoznali się także z sytuacją szkół podstawowych po odejściu tzw. „podwójnego rocznika”. Dane przedstawił Marian Pokładecki, dyrektor Wydziału Edukacji, który wyjaśniał, że chcąc omawiać ten temat to trzeba się cofnąć do roku szkolnego 2014-2015 kiedy naukę w klasach pierwszych rozpoczynały dzieci 6-letnie. Naukę w klasach pierwszych rozpoczęło półtora rocznika, to jest cały rocznik 2007 i dzieci urodzone od stycznia do końca czerwca 2008 roku. W kolejnym roku szkolnym 2015-2016 ponownie naukę w szkole podstawowej rozpoczęło półtora rocznika, to jest dzieci urodzone od lipca do końca grudnia 2008 i cały rocznik 2009. Jak stwierdził dyrektor te zmiany organizacyjne spowodowały, że w kolejnych latach szkolnych w szkołach podstawowych pojawiła się większa liczba uczniów, a tym samym większa ilość oddziałów powodując zwiększoną ilość godzin lekcyjnych co wygenerowało w kolejnych latach zwiększenie ilości zatrudnionych nauczycieli lub przydzielenie większej ilości godzin pracy nauczycielom w formie godzin ponadwymiarowych.

Dalej dyrektor tłumaczył, że w roku szkolnym 2021-2022 uczniowie roczników 2008 i 2009 ukończyli naukę, co spowodowało, że w roku szkolnym 2022-2023 zdecydowanie zmniejszyła się liczba uczniów i oddziałów. W roku szkolnym 2022-2023 było 4945 uczniów, w tym 227 z Ukrainy w 211 oddziałach, a w 2023-2024 jest jeszcze mniej uczniów, bo 4491, w tym 168 z Ukrainy w 197 oddziałach.

Podsumowując dyrektor przekazał, że w ostatnich dwóch latach szkolnych nastąpił znaczy spadek ilości oddziałów klas IV-VIII odpowiednio 13 i 15, co spowodowane było zakończeniem nauki w szkole podstawowej przez „półtora rocznika” (dzieci 6 i 7 letnie, które równocześnie rozpoczynały naukę w roku 2014 i 2015). Obecnie w Szkołach Podstawowych nr 7 i nr 10 nie ma klas ósmych. Jak zauważył dyrektor chwilowo sytuację ratują nam uczniowie z Ukrainy, którzy od 1 września 2022 roku rozpoczęli i kontynuują naukę w naszych szkołach.

Z tego też powodu pracę tracą nauczyciele. W szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gniezno nie ma jeszcze masowych zwolnień ponieważ nauczyciele korzystają z urlopu dla poratowania zdrowia. W tym roku szkolnym na takim urlopie przebywają 43 osoby. Z powodu braku godzin spowodowanych odejściem drugiej grupy uczniów z tzw. „podwójnego rocznika” zostało zwolnionych 2 nauczycieli, a 3 osoby dopełniają etat w innej szkole.

Jak dodał zastępca prezydenta Michał Powałowski sytuacja ma się zmienić w przyszłym roku szkolnym 2024-2025, bo jest spodziewany przyrost liczby uczniów o około 300.

Miasto Gniezno sprawuje nadzór nad 10 szkołami podstawowymi, 13 przedszkolami i 2 żłobkami. Do żłobków uczęszcza obecnie 255 dzieci, do przedszkoli 1982, w tym 54 dzieci z Ukrainy, w szkołach podstawowych uczy się 4491 uczniów (w 197 oddziałach), w tym 168 uczniów z Ukrainy, a w klasach pierwszych naukę rozpoczęło 606 uczniów (w 27 oddziałach), w tym 17 z Ukrainy.

Po wysłuchaniu statystyk i krótkiej dyskusji radni wraz z urzędnikami zwiedzili nowo wybudowaną część szkoły.

Najnowsze komentarze