fbpx
Uroczysta Sesja z okazji Imienin Miasta Gniezna 2024!
Gnieźnianie wyróżnieni Medalami Jubileuszowymi
Gnieźnianie wyróżnieni Medalami Jubileuszowymi

We wtorek, 23 kwietnia, w Sali Kryształowej Starego Ratusza w Gnieźnie z okazji Imienin Miasta Gniezna 2024 odbyła się Uroczysta Sesja Rady Miasta Gniezna, która była okazją do wyróżnienia zasłużonych Gnieźnian Medalami Jubileuszowymi przyznanymi przez Prezydenta Miasta Gniezna Tomasza Budasza!

Uroczysta Sesja Rady Miasta Gniezna rozpoczęła się od powitania wszystkich gości przez przewodniczącego Michała Glejzera, który przypomniał także historię św. Wojciecha!

Prezydent Tomasz Budasz przyznał Medale Jubileuszowe profesor UAM Elizie Grzelak, działającemu na rzecz seniorów Henrykowi Kotowi i prezesce Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Gnieźnie Danucie Kolendzie! W imieniu Danuty Kolendy wyróżnienie odebrała jej zastępczyni Janina Skornicka!

Eliza Grzelak

Eliza Grzelak urodziła się w Gnieźnie. W 1984 roku ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W latach 2001-2006 prof. Grzelak pracowała w Collegium Europaeum Gnesnense. Od 2010 jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie.

Przyznano jej wiele nagród, wyróżnień naukowychspołecznych takich jak m.in. tytuł Przedsiębiorczej Kobiety Roku, tytuł Gnieźnianina Roku, nagrody rektorskie oraz Medal Edukacji Narodowej!

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych, na wniosek Rady Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, przyznała w 2021 roku dr hab. Elizie Grzelak, profesor UAM, tytuł profesora nadzwyczajnego!

Henryk Kot

Henryk Kot urodził się w Gnieźnie, gdzie zdobył wykształcenie średnie, techniczne.

Pracował w Wielkopolskich Zakładach Obuwia „Polania” w Gnieźnie. W 1980 roku został działaczem związkowym, organizował powstanie wolnego związku zawodowegoSolidarność” właśnie w Polani, gdzie został wybrany przewodniczącym!

Po przejściu na emeryturę postanowił działać dla dobra osób starszychwstąpił do Klubu SenioraRadość” funkcjonującego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie, w którym działa do dziś!

Był przewodniczącym Miejskiej Rady Seniorów w kadencji 2018-2023!

Danuta Kolenda

Medal Jubileuszowy w imieniu Danuty Kolendy odebrała Janina Skornicka.

Danuta Kolenda urodziła się w Czerwonej Wsiwojewództwie wielkopolskim.

Od ponad 15 lat jest Prezesem Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Gnieźnie, które zrzesza ponad 100 osób!

Całe życie udziela się społeczniezawsze stara się pomagać ludziom!

Podczas Uroczystej Sesji harcerze podziękowali prezydentowi Tomaszowi Budaszowi za dotychczasową współpracę! Uhonorowali go Złotą Odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa i Medalem „Przyjaciołom Harcerstwa”!

Uroczysta Sesja zakończyła się koncertem w wykonaniu Wojciecha Susłyka ze Szkoły Muzycznej w Gnieźnie!