fbpx
Dyrektor Grzegorz Sieńczewski
Dyrektor Grzegorz Sieńczewski

Dziś radni powiatowi większością głosów przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.

Dyrektor Grzegorz Sieńczewski poinformował radnych, że sytuacja ekonomiczna Szpitala polepszyła się z uwagi na otrzymanie z Narodowego Funduszu Zdrowia dodatkowego ryczałtu za nadwykonania.

Wyjaśnił, że aby pozyskać ten dodatkowy ryczałt na leczenie z Narodowego Funduszu Zdrowia, musieli w zeszłym roku zaryzykować i wykonać bardzo dużo tzw. nadwykonań czyli zadań ponad ryczałt.

Dyrektor przekazał, że w pierwszym kwartale tego roku nadwykonania zrealizowali na poziomie 140 procent. Narodowy Fundusz Zdrowia uwzględnił te nadwykonania i dzięki temu zwiększyło się finansowanie, a co za tym idzie sytuacja Szpitala ulega poprawie.

Przychód Szpitala w tym roku wyniesie około 180 mln zł, a połowa tej kwoty to właśnie wypracowany ryczałt.

Sprawdza się model gigantycznej pracy całego personelu, która wpływa na większy przychód. Postawiliśmy bardzo mocno na kadrę, cały czas ona się rozwija, zatrudniamy nowe osoby. Nawet w zeszłym roku, który był trudnym okresem, zrobiliśmy wszystko, żeby kadry nie zwalniać, a nawet zatrudniać nowe osoby. Wypracowanie przychodu jest głównym czynnikiem i motorem napędowym

– podkreśla dyrektor Grzegorz Sieńczewski

W przyszłym roku do starej części Szpitala przy ul. 3 Maja zostaną przeniesione jeszcze Oddziały Pediatryczny i Internistyczny ze Szpitala przy ul. św. Jana. Wcześniej zostanie przeprowadzony remont, a przetarg na jego wykonanie zostanie ogłoszony na przełomie grudnia i stycznia.

Na budowę nowej części Szpital zaciągnął kredyt w wysokości 58 mln zł, którego spłata kapitału ma się rozpocząć od przyszłego roku. Na razie spłacaneodsetki od kredytu. Rocznie wynosi to 6 mln zł.

Całkowite zadłużenie Szpitala wynosi około 65 mln zł, w tym kredyt na budowę 58 mln zł.

Jak zaznaczył dyrektor – największym obciążeniem finansowym jest dla nich spłata kredytu z odsetkami rocznie 12 mln zł. Jeżeli nie byłoby tego zobowiązania, to są jednostką samowystarczalną.

Radni większością głosów przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie. Za przyjęciem głosowało 18 radnych, a 4 wstrzymało się od głosu.