fbpx
Radni uchwalili Plan Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla Orła Białego
Zastępczyni prezydenta Joanna Śmigielska
Zastępczyni prezydenta Joanna Śmigielska

Wczoraj na obradach sesji, większością głosów, radni przyjęli Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu Osiedla Orła Białego, który był procedowany od 2021 roku.

Jak przekazała radnym zastępczyni prezydenta Joanna Śmigielska, prace nad planem rozpoczęły się w listopadzie 2021 roku.

Dalej wyjaśniała, że w przypadku tego planu były dwa wyłożenia do publicznego wglądu w projekt planu. Pierwsze wyłożenie miało miejsce w sierpniu tego roku. W wyniku tego wyłożenia wpłynęły do Urzędu Miejskiego uwagi od dwóch podmiotów. Jeden podmiot był zbiorowy i podpisały się pod nim 104 osoby, a drugi był osobą fizyczną.

Następnie przekazała, że te uwagi do planu wzajemnie się wykluczały i dotyczyły przede wszystkim jednej części terenu obszaru Panoramy. W wyniku rozstrzygnięcia tych uwag zmienił się projekt planu zagospodarowania przestrzennego.

Został on na nowo opracowany i została powtórzona procedura wyłożenia planu w październiku. Po drugim wyłożeniu wpłynęły do Urzędu Miejskiego uwagi tylko od osoby fizycznej.

Uwagi osoby fizycznej nie zostały przez prezydenta uwzględnione.

Teren objęty planem przewiduje zabudowę wielorodzinną, jednorodzinną, oświatową, usługową, tereny zielone i drogi.

Mieszkańcy tego Osiedla protestowali przeciwko budowie wieżowca po byłej Panoramie. Nowy plan nie pozwala na wybudowanie budynku wyższego niż ten obecny.

Radni uchwalili Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu Osiedla Orła Białego większością głosów przy 22 za i 1 wstrzymującym się.