fbpx
Radni Gminy Gniezno przyjęli budżet na 2024 rok!
Radni uchwalili budżet na 2024 rok
Radni uchwalili budżet na 2024 rok

Radni Gminy Gniezno w czwartek, 21 grudnia, większością głosów przyjęli budżet na 2024 rok! Za uchwaleniem budżetu głosowało 12 radnych, a 2 radnych obecnych na sesji nie wzięło udziału w głosowaniu.

Radnym założenia budżetowe przedstawiła skarbniczka Lidia Lebizon, która m.in. przekazała, że wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie przeszło 48 mln zł.

Dochody gminy w 2024 roku zaplanowano na poziomie 102.065.940,85 zł w tym dochody bieżące 69.571.019,25 zł i dochody majątkowe 32.494.921,60 zł

Wydatki powiatu w 2024 roku zaplanowano na poziomie 112.159.645,85 złWydatki bieżące zaplanowano w wysokości 63.726.769,80 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 48.432.876,05 zł.

Planowany deficyt wyniesie 10.093.705,00 zł.

W przyszłym roku Gmina Gniezno planuje wydać m.in. na infrastrukturę wodociągową przeszło 5 mln zł, na budowę i rozbudowę dróg prawie 19 mln zł, na Ochotnicze Straże Pożarne 75 tys. zł, na halę sportową w Goślinowie 3,5 mln zł, na budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zdziechowie przeszło 900 tys. zł, na modernizację kompleksu sportowegoOrlik” w Mnichowie przeszło 60 tys. zł, na budowę klubu malucha prawie 3 mln zł i na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Gniezno prawie 1,9 mln zł.

Na obradach sesji budżetowej przewodnicząca Klubu Radnych Niezależnych, Agnieszka Rzempała-Chmielewska, złożyła kilka poprawek do budżetu m.in. dotyczących budowy oświetlenia i budowy dróg w Gminie Gniezno.

Wniosek radnej większością głosów został przyjęty pozytywnie przy 8 głosach za. W głosowaniu nie wzięło udziału pozostałych 6 radnych obecnych na sesji.

Po przegłosowaniu poprawek radnej i autopoprawki, radni większością głosów uchwalili budżet na 2024 rok!