fbpx
Gnieźnieńską Oświatę może czekać trudna sytuacja kadrowa w przyszłości!
Posiedzenie Komisji Oświaty Rady Miasta Gniezna
Posiedzenie Komisji Oświaty Rady Miasta Gniezna

Na posiedzeniu Komisji Oświaty Rady Miasta Gniezna w środę, 21 lutego, w Starym Ratuszu zastępca prezydenta Michał Powałowski wraz z dyrektorem Wydziału Edukacji Marianem Pokładeckim przedstawili radnym sytuację kadrową pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w placówkach oświatowych w perspektywie roku szkolnego 2024/2025!

Sytuacja kadrowa pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w kolejnych latach będzie się zmieniać przez niską liczbę urodzeń, która dotknęła również Miasto Gniezno! Konsekwencją tego będzie mniej dzieci w przedszkolach i szkołach w przyszłości!

Wczoraj pisaliśmy o tym, że znacząco spada liczba urodzeń w mieście Gnieźnie. W roku 2016 urodziło się 673 dzieci, w 2017703, w 2018634, w 2019 621, w 2020 542, w 2021509, w 2022446, a w 2023 roku już tylko 374 dzieci!

Kliknij i przeczytaj
Spóźnieni na Komisję radni dyskutowali o spadającej liczbie urodzeń!
na Gniezno.NEWS

Nie trzeba było długo czekać na efekty tych danych statystycznych, ponieważ na posiedzeniu Komisji Oświaty dyrektor Marian Pokładecki przekazał radnym, że już w roku szkolnym 2024/2025 będzie mniej dzieci w miejskich przedszkolach!

Dyrektor poinformował, że sytuacja w przedszkolach prowadzonych przez miasto Gniezno jest znacznie trudniejsza niż w szkołach podstawowych. Z analizy ilości dzieci, które będą kontynuować wychowanie przedszkolne wraz z dziećmi nowo przyjętymi do przedszkola z dniem 1 września 2024 roku, wynika, że liczba miejsc przygotowanych do naboru (około 580) jest większa niż liczba potencjalnych dzieci.

Jak tłumaczył radnym dyrektor Marian Pokładecki, wszystkie dzieci, które wezmą udział w rekrutacji w dniach od 5 do 26 marca będą mogły zostać przyjęte do przedszkoli prowadzonych przez miasto Gniezno. Istnieje jednak obawa, że w przedszkolach pozostaną wolne miejsca, co w konsekwencji może spowodować brak możliwości dalszego zatrudnienia nauczycieli i pracowników obsługi.

Wolnych miejsc w miejskich przedszkolach ma pozostać od 80 do 100! Urzędnicy liczą na to, że może te wolne miejsca zapełnią dzieci z pobliskich Gmin!

Zastępca prezydenta Michał Powałowski dodał, że w związku z tą sytuacją będzie prowadzona racjonalna polityka kadrowa w ścisłej współpracy ze szkołami podstawowymi, która ewentualnie umożliwi przeniesienia tych osób do innych placówek w miejsce osób przechodzących na emeryturę lub rozwiązujących stosunek pracy.

Miasto Gniezno ma 13 przedszkoli, które łącznie dysponują prawie 2 tysiącami miejsc dla dzieci. Ponadto w Gnieźnie działa 19 prywatnych przedszkoli, do których uczęszcza około 800 dzieci.

W lepszej sytuacjiszkoły podstawowe prowadzone przez miasto Gniezno, ponieważ w roku szkolnym 2024/2025 nastąpi wzrost liczby uczniów!

Dyrektor Marian Pokładecki przekazał radnym, że w roku szkolnym 2024/2025 przewiduje się taki sam stan liczbowy uczniów i oddziałów w klasach I-III, natomiast zdecydowanie zwiększa się liczba uczniów i oddziałów, w których uczyć się bedą dzieci w klasach IV-VIII!

Jak wyjaśnił dyrektor, w porównaniu do obecnego roku szkolnego o 16 zwiększy się liczba oddziałów w klasach IV-VIII, co powoduje zwiększenie liczby godzin z poszczególnych przedmiotów i pozwoli na zachowanie dotychczasowego zatrudnienia nauczycieli lub zwiększenia przydziałów ilości godzin nauczycielom.

W roku szkolnym 2023/2024 w szkołach podstawowych uczy się 4 491 uczniów, w tym prawie 190 dzieci z Ukrainy w 196 oddziałach. W roku szkolnym 2024/2025 urzędnicy przewidują, że będzie uczyć się 4 869 dzieci w 212 oddziałach.

Dyrektor Marian Pokładecki zaznaczył, że powyższa sytuacja w szkołach podstawowych będzie miała pozytywny wpływ na sytuację kadrową pracowników pedagogicznych, jednak nie zmieni sytuacji pracowników administracji i obsługi.

Z krótkiej dyskusji na posiedzeniu Komisji Oświaty radni wysnuli jeden wniosek, że szkoła to nie mury, a uczniowie! Kiedy ich zabraknie, to nauczyciele nie będą mieli kogo uczyć i nie będzie dla nich pracy!

Najnowsze komentarze