fbpx
Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwaliła budżet na 2024 rok!
Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwaliła budżet na 2024 rok
Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwaliła budżet na 2024 rok

Dziś radni powiatowi większością głosów uchwalili budżet na 2024 rok! Za przyjęciem budżetu głosowało 18 radnych, a 6 było przeciwnych.

Radnym założenia budżetowe przedstawiła skarbniczka Anna Sylwestrzak, która także przekazała, że Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2024 rok.

Dochody powiatu w 2024 roku zaplanowano na poziomie 245.666.336,34 zł w tym dochody bieżące 232.901.730,66 złdochody majątkowe 12.764.605,68 zł

Wydatki powiatu w 2024 roku zaplanowano na poziomie 268.023.885,43 złWydatki bieżące zaplanowano w wysokości 230.167.027,75 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 37.856.827,68 zł.

Planowany deficyt wyniesie 22.357.519,09 zł.

Jak poinformował starosta Piotr Gruszczyński, wydatki majątkowe wyniosą w przyszłym roku prawie 38 mln zł.

Powiat gnieźnieński w 2024 roku wyda m.in na remonty dróg przeszło 6 mln zł, na zadania inwestycyjne w szkołach przeszło 13 mln zł, na doposażenie szpitala prawie 10 mln zł, na rozbudowę i modernizację Domu Pomocy Społecznej przeszło 1,1 mln zł, na domy i ośrodki kultury oraz świetlice i kluby prawie 124 tys. zł.

Najnowsze komentarze