fbpx
Inwestycje drogowe w Gnieźnie w 2023 roku
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Starym Ratuszu w Gnieźnie
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Starym Ratuszu w Gnieźnie

Zbliżający się koniec roku jest dobrym czasem na podsumowania. Dlatego też urzędnicy poinformowali radnych miejskich o zrealizowanych w tym roku inwestycjach drogowych w mieście.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej dyrektorka Wydziału Dróg i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Gnieźnie Alicja Orzeł przekazała radnym informacje dotyczące zrealizowanych i dobiegających końca inwestycji drogowych.

Rozpoczęła od budowy chodnika na ul. Kawiary na odcinku od ul. Osiniec do ul. Cechowej, którego realizacja ma się zakończyć 27 grudnia, a koszt jego budowy wyniósł 2 300 314,00 zł. W ramach zadania ma być wybudowany jednostronny chodnik na długości 581 metrów, o szerokości 2 metrów oraz zjazdy.

Dalej dyrektorka przekazała, że została rozbudowana ul. Rycerska i ul. Kokoszki. Koszt rozbudowy ul. Rycerskiej wyniósł 7 543 951,07 zł, a ul. Kokoszki 8 932 825,23 zł. Na ul. Rycerskiej na długości 611 metrów wykonano jezdnię z betonu asfaltowego o szerokości 6,5 metra, obustronną ścieżkę rowerową z masy bitumicznej, chodnik z kostki brukowej betonowej o szerokości 1,5 metra oraz miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej.

Na ul. Kokoszki w ramach zadania jak wskazała dyrektorka na długości 763 metry, na odcinku od ul. Kostrzewskiego do ul. Wrzesińskiej wykonano jezdnię z betonu asfaltowego o szerokości 7 metrów, chodnik, zjazdy, miejsca postojowe i ścieżkę rowerową.

Dużą inwestycją drogową realizowaną przez Miasto Gniezno była budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie. Wartość inwestycji wyniosła 23 047 796,00 zł, z czego dotacja Miasta Gniezna wyniosła 6 mln zł.

Ponadto z informacji przekazanych radnym przez dyrektorkę miasto realizowało zadania m.in. przebudowy drogi powiatowej, budowy sygnalizacji świetlnej czy budowy kanalizacji deszczowej.

Radni pytali i wskazywali jeszcze inne ulice w mieście, które potrzebują pilnych remontów, albo uzupełnień tzw. tłuczniem.

Wszystkie uwagi radnych dyrektorka wraz z zastępczynią prezydenta Joanną Śmigielską wysłuchały i odnotowały.

Najnowsze komentarze