fbpx
Otwarcie Domu Sąsiedzkiego „Pod Sówką” w Gnieźnie!
Dom Sąsiedzki „Pod Sówką ” w Gnieźnie
Dom Sąsiedzki „Pod Sówką ” w Gnieźnie

W czwartek, 21 marca, został oficjalnie otwarty Dom Sąsiedzki „Pod Sówką” przy Filii nr 2 Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna przy ul. Staszica 12a, który ma stanowić nową przestrzeń dla społeczności lokalnej! W otwarciu Domu Sąsiedzkiego udział wzięli m.in. przedszkolaki, uczniowie, prezydent Tomasz Budasz, zastępca prezydenta Michał Powałowski, dyrektor Biblioteki Piotr Wiśniewski, bibliotekarki oraz partnerzy Biblioteki, czyli BAZA Centrum Edukacji Kreatywnej i ZiP Zabawa i Programowanie!

Na oficjalnym otwarciu Domu SąsiedzkiegoPod Sówkąwszystkich powitał i o nowej inicjatywie bibliotekarzy opowiedział dyrektor Piotr Wiśniewski!

Jak przekazała kierowniczka Filii nr 2 BPMG Ewa Jaworska, Dom SąsiedzkiPod Sówką” ma stanowić przestrzeń dla społeczności lokalnej! Ma to być miejsce integrujące wszystkie grupy wiekowe, czyli rodziny, seniorów i dzieci! Oferta Domu Sąsiedzkiego w dużej mierze opierać się będzie na potencjale mieszkańców. Z jednej strony jest odpowiedzią na ich potrzeby, a z drugiej zaś, będzie tworzona przez nich samych i bazować na lokalnych zasobach!

Jak zaznaczają bibliotekarze, Dom Sąsiedzki oprócz oferty zajęć stałych ma skupiać mieszkańców wokół wspólnych tematów, ma stać się miejscem spotkań i wzajemnych inspiracji. Dlatego też zapraszają wszystkich do współdziałania w tworzeniu tego nowego miejsca na mapie Gniezna!

Dom Sąsiedzki wspólnie z Biblioteką tworzą jej partnerzyBAZA Centrum Edukacji Kreatywnej oraz ZiP Zabawa i Programowanie!

Jak podkreślają partnerzy Biblioteki, będą robić burzę mózgów” i zbierać pomysły oraz rozwiązania, które miałyby zostać wprowadzone w Domu Sąsiedzkim! Bedą analizować, które z zaproponowanych elementów zostaną zrealizowane na początek, a które w późniejszym czasie!

Bibliotekarze i ich partnerzy zapraszają wszystkich do odwiedzenia Domu SąsiedzkiegoPod Sówką” przy ul. Staszica 12a i i zapewniają, że oprócz oferty zajęć stałych, będzie to także miejsce dla działań twórczych!