fbpx
Budżet Miasta Gniezna na 2024 rok uchwalony!
Radni miejscy przyjęli budżet Miasta Gniezna na 2024 rok
Radni miejscy przyjęli budżet Miasta Gniezna na 2024 rok

Dziś radni miejscy na obradach sesji w Starym Ratuszu większością głosów uchwalili budżet Miasta Gniezna na 2024 rok!

Założenia do projektu budżetu radnym przedstawił prezydent Tomasz Budasz, który zaznaczył, że jest to budżet tymczasowy, przygotowany na 15 listopada.

W naszym systemie społecznym wiele rzeczy się zmieniło. Nastąpiła zmiana ekipy rządzącej. I od razu chcę państwu powiedzieć, żebyście się do tego budżetu nie przywiązywali. To jest techniczny budżet. I już dzisiaj zapewnienia pana premiera Donalda Tuska, wypowiedziane publicznie, mówią o tym, że finanse samorządów zostaną naprawione. Ten budżet zawiera dokumentacje na ponad 2 miliony złotych, które pozwolą nam ubiegać się w latach 2025-2026 o sto milionów złotych dla naszego miasta ze środków unijnych”

– mówił prezydent Tomasz Budasz

Prezydent przekazał radnym, jakie inwestycje są zaplanowane na 2024 rok:

Zakup autobusów elektrycznych
16,4 mln zł

Odwiert geotermalny
12,3 mln zł

Rozbudowa ul. Rycerskiej
4 mln zł

Budowa Rodzinnych Ogrodów Działkowych
3 mln zł

Kanalizacja deszczowaul. Gębickiej
900 tys. zł

Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego na Dalkach
650 tys. zł

Przebudowa chodnika ul. Łubieńskiego
350  tys. zł

Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych i jego przesunięcie,
montaż detektora prędkości (ul. Roosevelta)
350 tys. zł

Budowa chodnikaul. Kostrzyńskiej
300 tys. zł

Oświetlenie ul. Gombrowicza
165 tys. zł

Modernizacja parterubudynku przy ul. Staszica 12a (Biblioteka)
95 tys. zł

Wiata rowerowa przy SP 8
68 tys. zł

Ponadto prezydent Tomasz Budasz zapewnił, że w nowym rozdaniu Miasto Gniezno będzie składać wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych na różne projekty, aby dla dobra mieszkańców zrealizować jak najwięcej inwestycji!

Dochody budżetu miasta w 2024 roku zaplanowano na poziomie 365.756.408,60 zł w tym dochody bieżące 322.914.208,55 złdochody majątkowe 42.842.200,05 zł.

Wydatki budżetu miasta w 2024 roku zaplanowano na poziomie 382.870.985,56 złWydatki bieżące zaplanowano w wysokości 337.337.321,51 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 45.533.644,05 zł.

Planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 17.114.576,96 zł sfinansowany zostanie m.in. kredytem w wysokości 5.715.009 zł i wolnymi środkami 11.285.000 zł.

Skarbnik Maciej Jankowski poinformował radnych o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i autopoprawkach do budżetu.

Radni większością głosów przyjęli budżet Miasta Gniezna na 2024 rok! Za przyjęciem budżetu głosowało 15 radnych, a 6 radnych było przeciw.