fbpx
Źródło: KPP w Gnieźnie
Źródło: KPP w Gnieźnie

We wtorek, 19 września w Lesie Miejskim w pobliżu Gębarzewa policjanci z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego oraz patrol saperski przeprowadzili działania polegające na sprawdzeniu obszaru leśnego w miejscu, gdzie najczęściej znajdowane są niewybuchy z okresu II wojny światowej.

Podczas sprawdzania terenu odnaleziono kilka sztuk granatów ręcznych, kilka sztuk granatów nasadkowych, różnego rodzaju amunicję strzelecką, zapalniki do pocisków oraz inne niewybuchy.

Nasze lasy i ziemia kryją w sobie wiele pamiątek z dawnych czasów. Z uwagi na skorodowanie, takie pociski mogą wybuchnąć od niewielkiego wstrząsu. Policja apeluje o szczególną ostrożność teraz, gdy coraz więcej osób wybierać się będzie do lasu na grzyby. 

Gdy zauważymy miejsce niebezpiecznego znaleziska, należy wyraźnie je oznaczyć, następnie zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich i niezwłocznie przekazać informację odpowiednim służbom-patrolowi saperskiemu lub Policji.