fbpx
Źródło: Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna
Źródło: Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna

Biblioteka Pokoleń to działanie ukierunkowane na rozwijanie więzi i solidarności międzypokoleniowej przy pomocy współdziałania niespokrewnionych osób pochodzących z różnych pokoleń, czyli w praktyce osób z różnych grup wiekowych.

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna jako placówka kulturalno-edukacyjna spełniając funkcję integrującą lokalne środowisko, aktywizuje osoby starsze poprzez wykorzystanie ich wiedzy i doświadczenia w edukacji młodego pokolenia.

W ramach programu zostało pokazane seniorom i rodzicom jak inspirować i edukować czytelniczo dzieci, a dzieciom jak edukować i aktywizować seniorów i rodziców.

W ramach swoistej Biblioteki Pokoleń udało się połączyć dzieci z rodzicami, młodych ludzi z dziadkami, a starszą młodzież z przedszkolakami. A wszystko to w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom.

Spotkania realizowane przez Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna i BAZĘ Centrum Edukacji Kreatywnej pozwoliły na wymianę czytelniczą. Odbyło się 10 spotkań, warsztatów i imprez, w których łącznie wzięło udział około 600 osób.

Projekt „Laboratorium Słowa 2023” został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Najnowsze komentarze