fbpx
Projekt przebudowy Ronda Gnieźnieńskich Olimpijczyków już w przyszłym roku!
Od lewej: Dyrektor Stanisław Dolaciński, Starosta Tomasz Budasz i Wykonawca Mariusz Tomczak
Od lewej: Dyrektor Stanisław Dolaciński, Starosta Tomasz Budasz i Wykonawca Mariusz Tomczak

W środę, 19 czerwca, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie Starosta Tomasz Budasz, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie Stanisław Dolaciński i Wykonawca Mariusz Tomczak podpisali umowę na wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dotyczącej przebudowy Ronda Gnieźnieńskich Olimpijczyków!

Starosta Tomasz Budasz powiedział, że przez wiele lat rejon Ronda Gnieźnieńskich Olimpijczyków nadzorowany był przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Ta sytuacja zmieniła się pod koniec zeszłego roku i teraz głos w sprawie przebudowy Ronda ma dwóch Zarządców dróg, Powiat Gniezno i Miasto Gniezno, a to daje im możliwość gruntownej przebudowy Ronda!

Podpisanie umowy było efektem pozytywnie rozstrzygniętego przetargu ogłoszonego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie!

Wykonawcą prac będzie firma DROGA Mariusz Tomczak z Osińca. Koszt realizacji zadania to ponad 280 tys. zł

Termin wykonania całości dokumentacji to 11 miesięcy od dnia podpisania umowy!

Powstanie m.in. koncepcja budowy drogi wraz z opisem rozwiązań technicznych!

Wykonane zostaną ponadto badania geotechniczne podłoża, inwentaryzacja zieleni, wraz z projektem nasadzeń, a także opracowanie kompletnego projektu budowlanego, projektu technicznego oraz opinii, uzgodnieńpozwoleń, wraz z innymi obligatoryjnymi dokumentami