fbpx
Druga dyskusja publiczna w sprawie Os. Orła Białego
Dyskusja publiczna w sprawie Osiedla Orła Białego
Dyskusja publiczna w sprawie Osiedla Orła Białego

W wieczerniku kościoła bł. Radzyma Gaudentego w Gnieźnie odbyła się druga dyskusja publiczna, podczas której został przedstawiony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Os. Orła Białego uwzględniający nadesłane przez mieszkańców uwagi. 

Podczas spotkania z udziałem prezydenta Tomasza Budasza, pracowników Wydziału Architektury i Urbanistyki UM oraz projektanta nakreślono założenia planu, którego głównym celem jest zachowanie ładu przestrzennego na wspomnianym obszarze i określenie możliwości rozwoju np. dobrych rozwiązań komunikacyjnych.

Dla terenu dawnej „Panoramy”, który to obszar budzi największe emocje wśród mieszkańców osiedla, zaproponowano teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej wraz z określeniem maksymalnej wysokość zabudowy. Obecnie projekt planu przewiduje usytuowanie na tym terenie zabudowy o wysokości maksymalnie trzech kondygnacji, nieprzekraczającej 10,50 m.

Do obecnych założeń uwagi można nadsyłać w terminie do 7 listopada 2023 roku. Następnie Prezydent rozpatrzy złożone uwagi i w zależności od ich rozstrzygnięcia albo ponowi dyskusję albo skieruje projekt planu do Rady Miasta celem jego uchwalenia.   

Uwagi składać można drogą elektroniczną: urzad@gniezno.eu lub w formie tradycyjnej, pisząc na adres: Urząd Miejski, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno.