fbpx
Rozwój Usług Społecznych w Gnieźnie!
Zastępca prezydenta Michał Powałowski i zastępczyni dyrektorki MOPS Agnieszka Krysztofiak
Zastępca prezydenta Michał Powałowski i zastępczyni dyrektorki MOPS Agnieszka Krysztofiak

Miasto Gniezno z Funduszy Unijnych pozyskało 3,5 mln zł na projekt społeczny, z którego skorzysta 222 mieszkańców Gniezna! Zrealizuje go Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie we współpracy ze Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan. 

W ramach projektu „Gniezno stawia na rozwój usług społecznych” powstaną 2 mieszkania wspomagane, które zostaną wyposażonewyremontowane. Z mieszkań wspomaganych skorzysta w sumie 6 osób.

Celem funkcjonowania takich mieszkań jest przygotowanie osób do tej pory niesamodzielnych, potrzebujących wsparcia do pełnego funkcjonowania w społeczeństwie. Ważną rolę w procesie wdrażania podopiecznych do samodzielności, odegra opiekun mieszkania.

Projekt zakłada również utworzenie 20 nowych miejscGnieźnieńskim Klubie Seniora przy ul. Sportowej. Odbędzie się tam w tym celu remont dolnej kondygnacji budynkuzamontowana zostanie winda.

Z dodatkowych 20 miejscGnieźnieńskim Klubie Seniora skorzysta w czasie całej realizacji projektu 60 nowych uczestników.

Jak przekazała zastępczyni dyrektorki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie Agnieszka Krysztofiak, dla seniorów przewidziano zajęcia z samoobrony, cyfryzacji, fotografii, jogi, plastyczne, ogrodnicze, ruchowo-muzyczne, aqua aerobik, ruchowe nordic-walking oraz spotkaniaprawnikiemdietetykiem.

Osoby, które uczestniczyły w zajęciach Gnieźnieńskiego Klubu Seniora w poprzednich latach, zostaną objęte nowymi formami wsparcia, z których do tej pory nie korzystały, np. z cyfryzacji czy też z zajęćprawnikiem.

Wszyscy uczestnicy Gnieźnieńskiego Klubu Seniora skorzystają z wyjazdówimprez, które zostaną zorganizowane wspólnie z partnerem projektu Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan.

Zastępca prezydenta Michał Powałowski poinformował, że w ramach uzyskanego dofinansowania 86 osób zostanie objętych usługami opiekuńczymiasystenckimi. Zostaną zatrudnione 2 opiekunki środowiskowe2 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej.

Usługi opiekuńcze będą świadczone dla łącznie 40 osób w skali całego projektu. Natomiast usługami asystenckim zostaną objęte 46 osoby z niepełnosprawnością.  

Zastępca prezydenta dodał, że dofinansowaniewysokości 3 565 185,45 zł pozyskano w ramach Działania 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 984 529,45 zł