fbpx
Kolejne dofinansowanie dla Gminy Gniezno

Gmina Gniezno otrzymała 1 089 390,93 złotych z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na poprawę infrastruktury drogowej. Dofinansowanie dotyczy budowy dróg osiedlowych w Goślinowie i przebudowy drogi w Łabiszynku.

W Goślinowie planowana inwestycja obejmuje budowę dwóch odcinków drogi osiedlowej, drogi wewnętrznej – ul. T. Pomina o długości 153,4 m oraz ul. Kłopotowskiego o długości 95,0 m. Całkowita długość planowanej inwestycji to 248,40 m.

Wykonanie obejmuje położenie nawierzchni z kostki brukowej oraz odwodnienie drogi w systemie liniowo-punktowym. Kosztorysowa wartość inwestycji: ul. Pomina 410 tys. 431,21 zł, ul. Kłopotowskiego 306 tys. 848,16 zł. Łączna wartość kosztorysowa: 717 279,37 zł

W Łabiszynku przebudowa drogi gminnej obejmie odcinek o długości 245 m. Droga gminna zlokalizowana jest w centralnej części miejscowości, stanowi odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką 194 A i kończy na drodze gminnej nr 287009P. Przebudowa drogi polegać będzie na remoncie nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów oraz budową nowego chodnika wraz ze zjazdem po lewej stronie drogi. Inwestycja jest kontynuacją robót objętych dofinansowaniem w poprzedniej edycji. Wartość kosztorysowa to 394 tys. 344,03 zł.

Termin realizacji inwestycji listopad 2024.

Najnowsze komentarze