fbpx
Nowe władze Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gnieźnie!
Nowa Rada Oddziału Gnieźnieńskiego Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
Nowa Rada Oddziału Gnieźnieńskiego Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Walne Zgromadzenie WIPH Oddział Gniezno wybrało w poniedziałek, 11 grudnia, swoich reprezentantów na kolejną 4-letnią kadencję. O zmianach personalnych poinformowano na konferencji prasowej dzień później.

Z funkcją Prezesa pożegnał się dotychczasowy jej Prezes, Włodzimierz Bobkiewicz, który podjął decyzję o nie kandydowaniu na kolejny okres.

Decyzją członków Izby wybrano 6-osobową Radę Oddziału w następującym składzie:

Agnieszka Rzempała-Chmielewska
(ARC Promotion)
Przewodnicząca

Zakres odpowiedzialności
Koordynatorka prac Izby jako całości, czuwająca nad realizacją celów, dbająca o komunikację wewnątrz i na zewnątrz, reprezentująca Izbę

Michał Kałuża
(Finexpert)
Wiceprzewodniczący

Zakres odpowiedzialności
Koordynator ds. pozyskania nowych członków

Adrian Dopierała
(Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych AD Adrian Dopierała)
Wiceprzewodniczący

Zakres odpowiedzialności
Koordynator spotkań integracyjnych i budowania relacji wśród członków Izby

Anna Karwowska
(Kancelaria mediacyjna)
Sekretarz

Zakres odpowiedzialności
Koordynatorka działań mających na celu wzmocnienie wizerunku Izby poprzez promocję działań z obszaru CRS i mediacji

Jerzy Błochowiak
(Akiudi)
Skarbnik

Zakres odpowiedzialności
Koordynator realizacji rocznego planu finansowego, odpowiedzialny za rozliczanie zadań realizowanych poza składkami

Tomasz Burzyński
(Social Banking S.A.)
Członek

Zakres odpowiedzialności
Koordynator planu szkoleń i pozyskiwania informacji od członków dotyczących potrzeb informacyjno-szkoleniowych

Walne Zgromadzenie dokonało również wyboru 3-osobowej Komisji Rewizyjnej w składzie:

Dorota Gorzkowska
(Poland Food)
Przewodnicząca

Robert Chmielewski
(Complet Chmielewscy sp.j.)
Wiceprzewodniczący

Olgierd Konieczny
(Adriano)
Członek

Nowo wybrana Rada Oddziału przedstawiła główne cele działań w okresie 2024-2027:

Zwiększenie liczby członków o 100%

Zwiększenie zaangażowania dotychczasowych członków w życiu Izby pow. 25%

Cykliczne wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Izby

Stworzenie platformy dostępu do wiedzy poprzez realizację minimum 4 szkoleń w roku dla członków Izby

Wzrost integracji wszystkich członków Izby poprzez organizację rocznie minimum 2 spotkań okolicznościowych

Bieżące informowanie o dostępnych szkoleniach oraz innych wydarzeniach organizowanych przez siedzibę główną WIPH

Bieżąca promocja osiągnięć członków Izby oraz ich oferty

Wzmocnienie wizerunku Izby poprzez promocję działań z obszaru CRS i mediacji

Aktywny udział Izby w lokalnym życiu społeczno-gospodarczym

Praca organiczna mająca na celu poprawę świadomości decydentów na temat znaczenia i roli lokalnego biznesu dla realizacji celów gospodarczych i społecznych będzie głównym filarem funkcjonowania gnieźnieńskiego oddziału Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w latach 2024-2027.

W konferencji prasowej wziął udział Wojciech Krukprezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.