fbpx
Radni uchwalili zmiany w wynajmie na miejskich targowiskach
Radni uchwalili nowe zasady wynajmu m.in. stołów na targowiskach
Radni uchwalili nowe zasady wynajmu m.in. stołów na targowiskach

Radni miejscy na wrześniowych obradach sesji jednogłośnie przyjęli zmiany w Regulaminie targowisk miejskich w Gnieźnie.

Do uchwały zmieniającej regulamin radnych wprowadził Michał Powałowski, zastępca prezydenta, który przekazał, że zmiany zostają wprowadzone na prośbę osób handlujących na targowiskach. Dalej poinformował, że dotyczą one terminu rezerwacji i wynajmu stołów, straganów i kiosków. I tak wprowadza się minimalny okres obowiązywania umowy 1 miesiąc (było 6 miesięcy). W umowach najmu na czas oznaczony może zostać zawarta klauzula wypowiedzenia umowy z okresem wypowiedzenia od 2 tygodni do 3 miesięcy.

Z kiosków i straganów mogą korzystać osoby, które posiadają aktualną umowę z Zarządzającym lub rezerwację potwierdzoną pisemnie przez Zarządzającego. Rezerwacja może zostać wydana na okres krótszy, niż 1 miesiąc.

W przypadku stołów wynajętych lub zarezerwowanych pierwszeństwo do zajęcia przysługuje osobie, która posiada aktualną umowę z Zarządzającym lub rezerwację potwierdzoną pisemnie przez Zarządzającego. Rezerwacja może zostać wydana na okres krótszy, niż 1 miesiąc. Osoby posiadające umowę lub rezerwację zobowiązane są do rozpoczęcia działalności do godz. 9.00, po tym terminie na danym stoisku może rozpocząć handel każda inna osoba określona w regulaminie, po uiszczeniu opłaty.

W przypadku stołów niewynajętych lub niezarezerwowanych osoba zainteresowana handlem zajmuje stoisko po uiszczeniu opłaty. Informacji o wolnych stołach udziela Administrator.

W przypadków placów targowych pierwszeństwo do zajęcia przysługuje osobie, która posiada rezerwację potwierdzoną pisemnie przez Zarządzającego. Handlujący mogą wskazać wielkość i położenie miejsca handlowego na placu, jednak ostateczną decyzję w tej kwestii podejmuje Zarządzający. Osoby posiadające rezerwację zobowiązane są do rozpoczęcia działalności do godz. 9.00. Po tym terminie na danym stoisku może rozpocząć handel każda inna osoba określona w regulaminie, po uiszczeniu opłaty.

Rolnicy i ich domownicy, o których mowa w § 3 ust. 4 regulaminu zobowiązani są dokonać rezerwacji miejsca handlowego u Zarządzającego i zająć w dniu handlu wolną przestrzeń. Handlujący mogą wskazać wielkość i położenie miejsca handlowego na placu, jednak ostateczną decyzję w tej kwestii podejmuje Zarządzający. Osoby te są zobowiązane do rozpoczęcia działalności do godz. 9.00. Po tym terminie na danym stoisku może rozpocząć handel każda inna osoba określona w regulaminie, po uiszczeniu opłaty.