fbpx
Od jutra Europejskie Dni Archeologii 2024 Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy!
Źródło: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Źródło: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zaprasza wszystkich na Europejskie Dni Archeologii 2024! W piątek, 14 czerwca, od 10:00 do 15:30 zaprasza Gród w Grzybowie, w sobotę od 10:00 do 15:30 Gród w Gieczu, a w niedzielę od 10:00 do 17:30 Ostrów Lednicki!

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy jest opiekunem trzech ważnych Wczesnośredniowiecznych Grodzisk (Ostrów Lednicki Pomnik Historii, Giecz i Grzybowo) związanych z początkami Państwa Polskiego!

W miejscach tych można zobaczyć oryginalnie zachowane relikty Grodów oraz Wystawy prezentujące unikatowe Zabytki z badań archeologicznych!

W każdym z tych miejsc będą świętowane Europejskie Dni Archeologii 2024!

Udział w Wydarzeniach na podstawie zakupionego Biletu wstępu do poszczególnych Oddziałów Muzeum!

Kliknij i przejdź
na Stronę
Muzeum Pierwszych Piastów
na Lednicy!

Zapraszamy!