fbpx
Prezydent ogłosił wyniki Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok
Prezydent Tomasz Budasz
Prezydent Tomasz Budasz

Dziś prezydent Tomasz Budasz w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie ogłosił oficjalne wyniki głosowania Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok. Najwięcej głosów uzyskały projekty związane z pomocą bezdomnym kotom oraz budową centrum sportowo–rekreacyjnego na Dalkach. 

W głosowaniu podczas kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Gniezna udział wzięło 6787 osób. Spośród 6787 głosów 6420 były głosami ważnymi, a 367 nieważnymi (z różnych przyczyn: błędne adresy, brak podpisu, nieczytelne). Za pośrednictwem Internetu oddano 2084 głosów, a 4336 tradycyjnie, wypełniając papierową kartę do głosowania i wrzucając ją do urny.

Najwięcej głosów, aż 2398, otrzymał projekt pod nazwą „Centrum sportowo-rekreacyjne na Dalkach – etap II” wyceniony wstępnie na około 600 tys. zł. Projekt zakłada budowę dwóch boisk do siatkówki plażowej, w tym jednego boiska wielofunkcyjnego (piłka siatkowa plażowa, piłka nożna plażowa, piłka ręczna plażowa), a także budowę profesjonalnego placu zabaw dla dzieci i siłowni zewnętrznej.

Wśród projektów małych, do realizacji w 2024 roku zakwalifikowały się aż trzy. Ich koszt nie powinien przekroczyć kwoty 200 tys. zł, czyli tej zapisanej właśnie dla małych projektów. Najwięcej głosów w tej grupie – 2183 – otrzymała „Pomoc bezdomnym kotom niesiemy – leczymy, kastrujemy” wyceniona na 60 tys. zł. Projekt ma być realizowany w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gniezna w zakresie udzielania pomocy bezdomnym kotom. W ramach projektu skupiska bezdomnych kotów będą dokarmiane, zwłaszcza w okresie zimowym, obowiązkowo kastrowane i w razie potrzeby objęte opieką weterynaryjną. Dzięki temu projektowi uda się poprawić dobrostan wielu bezdomnych kotów, zmniejszyć ich liczebność poprzez kastrację oraz zapewnić leczenie i w razie potrzeby profilaktykę przeciwpasożytniczą.

Drugie miejsce wśród małych projektów zyskała „Altanka i miejsce na ognisko na Dalkach” – 1873 głosów – 50 tys. zł., a trzecie „Wiata rowerowa dla 30 rowerów przy Szkole Podstawowej nr 8” – 1234 głosów – koszt 67 650 zł. Także te dwa projekty zostaną zrealizowane.

Prezydent Tomasz Budasz przypomniał, że 30 września zakończyło się głosowanie Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok, a ponad 2 tysiące osób zadecydowało, że wygrał projekt pod nazwą „Centrum sportowo-rekreacyjne na Dalkach – etap II”.

Na tym terenie powstaną boiska do siatkówki plażowej, boisko wielofunkcyjne, siłownia zewnętrzna oraz strefa rekreacji dla dzieci. Myślę, że będzie to teren, który będzie się bardzo mocno rozwijał. Stowarzyszenie Aktywne Dalki oraz Rada Osiedla Dalki są bardzo kreatywne, bo pozyskali nie tylko ten duży projekt, ale też mały projekt w postaci budowy małej altany, która będzie służyła wszystkim mieszkańcom tego osiedla”  

– poinformował prezydent Tomasz Budasz.