fbpx
Odsłonięcie pamiątkowego obelisku w Goślinowie
W Goślinowie odsłonięto pamiątkowy obelisk
W Goślinowie odsłonięto pamiątkowy obelisk

Przy Szkole Podstawowej w Goślinowie został odsłonięty obelisk upamiętniający założenie NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” 6 września 1980 roku w Powiecie Gnieźnieńskim.

Na tabliczce przytwierdzonej do obelisku czytamy m.in. „Marzyli o wolnej, sprawiedliwej i solidarnej Polsce… jej się nie doczekali”.

6 września 1980 roku powstała Solidarność Rolników Indywidualnych w Powiecie Gnieźnieńskim. Inicjatorem i założycielem był Ryszard Majewski z Goślinowa. Członkami zostało wówczas 50 rolników, a najważniejsi z nich to: Franciszek Grzelak, Stanisław Kłopotowski, Ludwik Nowakowski i Michał Kujawa.

Po 43 latach na pamiątkę pierwszego spotkania związku Solidarności Rolników Indywidualnych, które odbyło się właśnie w Szkole Podstawowej w Goślinowie został odsłonięty pamiątkowy obelisk.

Uroczystość rozpoczął Ryszard Majewski z Goślinowa, który przypomniał wszystkim uczestnikom obchodów historyczne wydarzenia lat 80-tych XX wieku i jak to tworzyła się „Solidarność” w Goślinowie pod Gnieznem.

Następnie głos zabrała wójt Maria Suplicka, która powiedziała m.in., że w Gminie Gniezno mieszkańcy rozumieją co znaczy wolność i jak bardzo chcieli dążyć do uzyskania suwerenności i utrzymania tożsamości narodowej.

Ryszard Majewski podziękował za wsparcie tej inicjatywy wójt Marii Suplickiej, Pawłowi Jesiołowskiemu i Ryszardowi Majewskiemu z Dalek.

Pod pamiątkowym obeliskiem wmurowany został akt erekcyjny, pod którym podpisali się fundatorzy, załączono także historię Solidarności Rolników Indywidualnych i 19 postulatów, które w przyszłości mają również znaleźć się na tablicy, obok obelisku.

Następnie odsłonięto obelisk, a przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze.

W uroczystości udział wzięli m.in. wójt Maria Suplicka, poseł Zbigniew Dolata, prezydent Tomasz Budasz, przedstawiciel Powiatu Gnieźnieńskiego Mariusz Mądrowski, Wielkopolski Kurator Oświaty Robert Gaweł, przedstawiciel wielkopolskiego Instytutu Pamięci Narodowej, radni Gminy Gniezno i rolnicy.

Przed uroczystościami odsłonięcia obelisku odbyła się w Katedrze msza św., a po uroczystości w Świetlicy w Goślinowie można było obejrzeć wystawę z pamiątkami z tamtego okresu.

Osoby działające w komitecie upamiętniającym Solidarność Rolników Indywidualnych to: Ryszard Majewski z Goślinowa, Ryszard Majewski z Dalek, Sławomir Kujawa, Zygmunt Lewandowski, Zbigniew Chmielewski, Paweł Jesiołowski, Jerzy Rumieniecki i Marek Słomczewski.

Wydarzenie odbyło się pod Patronatem Wójt Gminy Gniezno.