fbpx
Mniej turystów odwiedziło w tym roku Gniezno
Posiedzenie komisji promocji, kultury i turystyki Rady Miasta Gniezna
Posiedzenie komisji promocji, kultury i turystyki Rady Miasta Gniezna

Na posiedzeniu komisji promocji, kultury i turystyki Rady Miasta Gniezna radni zapoznali się z informacją dotyczącą ruchu turystycznego w tym roku, którą przedstawiła Agnieszka Brussa, kierowniczka Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej. Ze statystyk przedstawionych przez kierowniczkę wynika, że o około 20 procent mniej turystów odwiedziło w tym roku Gniezno w porównaniu z 2022 rokiem.

Z danych przedstawionych przez kierowniczkę Agnieszkę Brussa wynika, że Informację Turystyczną w Gnieźnie w tym roku odwiedziło o około 20 procent mniej turystów niż w roku ubiegłym. I tak w 2022 roku Pierwszą Stolicę Polski odwiedziło 9 222 indywidualnych turystów, a w tym roku do końca sierpnia przyjechało 7 252 turystów. Jeżeli chodzi o grupy wycieczkowe to było ich w 2022 roku 435, a w tym roku do końca sierpnia 232 grupy.

W przypadku turystów zagranicznych, z usług Informacji Turystycznej korzystali głównie obywatele: Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Czech i Ukrainy.

Pracownicy Informacji Turystycznej zauważyli także w tym roku spory spadek zamówień na usługi przewodnickie. Uważają, że powodem są wzrastające koszty całościowe przy organizacji wyjazdów grupowych. Same już koszty autokaru są dużym wydatkiem dla wycieczek szkolnych czy też grup dorosłych.

Zamówione usługi przewodnickie to po części grupy szkolne (najwięcej w okresie maj – czerwiec oraz wrzesień), ale też zwłaszcza w okresie wakacyjnym, zamówienia od turystów indywidualnych, mniejszych grup do 10/15 osób. W okresie wysokiego sezonu tj. kwiecień-czerwiec oraz wrzesień, pojawiały się zamówienia na usługi przewodnickie z programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”.

Zamówienia przewodnickie koncentrowały się w większości na oprowadzaniu po Gnieźnie, ale także po Ostrowie Lednickim, Wielkopolskim Parku Etnograficznym, Skansenie Miniatur w Pobiedziskach, Biskupinie czy Wenecji. Co ważne, z perspektywy ostatnich lat pracownicy Informacji Turystycznej odnotowują zwiększoną liczbę zamówień na oprowadzania powyżej  3 godzin, a co za tym idzie, mniej zamówień na godzinne oprowadzania.

Usługi przewodnickie świadczone były w większości w języku polskim, ale również pojawiały się zlecenia w języku angielskim, niemieckim i włoskim.

Kierowniczka zwróciła także uwagę urzędnikom, żeby w kolejnych latach Miasto Gniezno przygotowało ulotki anglojęzyczne związane z wydarzeniem jakim jest Koronacja Królewska ponieważ turyści z zagranicy, którzy przebywali w Gnieźnie w tym terminie nie wiedzieli co to jest za impreza, nie znali programu i wielu z nich dopytywało się o szczegóły.

Kierowniczka podsumowała, że w okresie styczeń – wrzesień 2023 roku Informacja Turystyczna udzieliła informacji 7 252 turystom indywidualnym, w tym turystom z zagranicy w liczbie 552, a z usług przewodnickich skorzystało w sumie 232 grupy zorganizowane/turystów indywidualnych.

Ponadto kierowniczka Agnieszka Brussa przekazała, że niezmiennie od kilku już lat, punkt Informacji Turystycznej styka się z tymi samymi problemami co roku. Mowa jest tu o przechowalni bagażu oraz o możliwych dojazdach komunikacją publiczną do najbliższych atrakcji m.in. Ostrowa Lednickiego. Zwłaszcza w okresie wysokiego sezonu, pracownicy spotykają się z ogromnym zdziwieniem wśród turystów, że tak położone miasto nie posiada komunikacji publicznej do okolicznych atrakcji. Pracownicy Organizacji Turystycznej Szlak Piastowski przyjmują zażalenia od turystów, jak możemy się promować jako miasto/region turystyczny skoro nie ma podstawowych udogodnień dla osób nie poruszających się własnym autem.

Dodatkowym wspomnianym problemem jest brak możliwości przechowania bagażu. Problem ten z roku na rok powraca, niestety nie widać żadnych perspektyw by to miało ulec zmianie. W większości takich przypadkach turyści kierują się do punktu Informacji Turystycznej z prośbą o udzielenie pomocy. W przypadku kiedy są to mniejsze bagaże, pracownicy Organizacji Turystycznej Szlak Piastowski na własną odpowiedzialność decydują się na pozostawienie przez turystów bagaży w punkcie. Niestety nie każdemu są w stanie pomóc.

Ponadto w sprawozdaniu Informacji Turystycznej przekazanym radnym znalazły się informacje dotyczące m.in. wydarzeń jakie odbywały się w okresie styczeń – wrzesień 2023 roku, strony internetowej, którą odwiedziło blisko 7 667 osób, nowych pamiątkach i gadżetach m.in. grach drewnianych tzw. „eko”, naklejek z pomnikiem Bolesława Chrobrego, kolejnej pieczątki, kompletu pocztówek czy znaczków turystycznych.

Po wysłuchaniu sprawozdania kierowniczki odbyła się krótka dyskusja. Przewodniczący Artur Kuczma pytał ją kiedy może nastąpić powrót do najlepszych wyników jeżeli chodzi o grupy wycieczkowe, bo ten spadek 20 procentowy jest cały czas. Kierowniczka odpowiedziała, że sezony turystyczne są tak nieprzewidywalne, że nie są w stanie przewidzieć ile grup turystycznych zawita do Gniezna, ale mają nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Obecny na posiedzeniu komisji Wiktor Koliński z Urzędu Miejskiego w Gnieźnie przypuszcza, że ten 20 procentowy spadek jest spowodowany kilkoma czynnikami. Po pierwsze po zakończeniu pandemii wiele osób chciało wyjść z domów, wyjechać i podróżowało po Polsce. Po drugie wpływ może mieć inflacja, spadek dochodów społeczeństwa i ludzie odmawiają sobie wyjazdów. A po trzecie to skończyły się wycieczki szkolne organizowane do miejsc pamięci narodowej z dopłatą państwa, z programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pod hasłem „Poznaj Polskę”, bo środki finansowe zostały już przez szkoły wykorzystane i dlatego mogła spaść liczba grup turystycznych.

Najnowsze komentarze