fbpx
Ruszył nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego Miasta Gniezna 2025!
Prezydent Michał Powałowski
Prezydent Michał Powałowski

W czwartek, 9 maja, w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie prezydent Michał Powałowski poinformował, że ruszył nabór propozycji do Budżetu Obywatelskiego Miasta Gniezna 2025 i do rozdysponowania na ten cel jest milion złotych! Mieszkańcy Gniezna lub organizacje pozarządowe mogą składać wnioski od 6 maja do 5 czerwca 2024 roku!

Budżet obywatelski to wydzielona kwotabudżetu Miasta Gniezna, o przeznaczeniu której decydują bezpośrednio mieszkańcy Pierwszej Stolicy Polski! Dzięki niemu gnieźnianie mogą wziąć udział w projektowaniu lokalnych wydatków

Prezydent Michał Powałowski przekazał, że do rozdysponowania jest 1 mln zł, podzielony na projekty duże (800 tys. zł) oraz małe (200 tys. zł)!

obu przypadkach mogą być to zadania inwestycyjne lub społeczne, jednakże maksymalny koszt dużego zadania nie może wynosić więcej jak 80%, czyli maksymalnie 640 tys. zł całej puli przeznaczonej na projekty duże, a małego 40%, a więc 80 tys. zł z ogólnej puli na projekty małe!

W ramach Budżetu Obywatelskiego zgłosić można tylko zadania własne gminy, możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. Zadania związane z inwestycjami mogą być realizowane tylko na terenie stanowiącym własność Miasta Gniezna!

Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec oraz organizacje pozarządowe, których siedziba, siedziba oddziału lub realizacja zadań publicznych odbywa się na terenie Miasta Gniezna. Uprawnionymi do głosowaniaosoby mieszkająceGnieźnie!

Każdy projekt musi zyskać poparcie co najmniej 15 osób na specjalnej liście (można poprzeć więcej niż jeden projekt).

Formularze zgłaszania pomysłów do Budżetu Obywatelskiegodostępne na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego!

Kliknij i przejdź
na stronę
Budżetu Obywatelskiego
Miasta Gniezna 2025!

Formularze wraz z listą poparcia można składać elektronicznie: bomg@gniezno.eu, zostawić osobiścieBiurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Gnieźnie przy ul. Lecha 6 lub przesłać pocztą!

Harmonogram
Budżetu Obywatelskiego
Miasta Gniezna
na 2025 rok

Zgłaszanie propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego Miasta Gniezna na rok 2025 od 6 maja 2024 roku do 5 czerwca 2024 roku!

Ocena zgłoszonych projektów do 5 sierpnia 2024 roku!

Podanie do publicznej wiadomości wniosków, które przejdą pozytywną weryfikację do 6 sierpnia 2024 roku!

Głosowanie od 5 września 2024 roku do 30 września 2024 roku!

Planowane ogłoszenie wyników Budżetu Obywatelskiego Miasta Gniezna na rok 2025 niezwłocznie, jednakże nie później niż do 11 października 2024 roku!

Kampania informacyjna przez cały czas trwania Budżetu Obywatelskiego Miasta Gniezna na rok 2025!

Wpisanie zwycięskich przedsięwzięć do projektu budżetu Miasta Gniezna na rok 2025!