fbpx
Inauguracja VIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Anny Piskurz!
Konferencja prasowa dotycząca VIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Anny Piskurz Gniezno 2024
Konferencja prasowa dotycząca VIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Anny Piskurz Gniezno 2024

W czwartek, 8 lutego, w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie odbyła się konferencja prasowa poświęcona inauguracji 8. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o Nagrodę im. Anny Piskurz dla młodych pisarek i pisarzy!

W konferencji prasowej udział wzięli: prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu Łucja Dudzińska, przewodniczący Jury Konkursu Literackiego im. Anny Piskurz Dawid Jung, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie Jan Wesołowski i dyrektor I LO Paweł Matkowski.

Jak przekazał Dawid Jung, hasłem konkursu w 2024 jest motto z Piskurz: „My też jesteśmy Ikarami…”, zatem przed młodymi pisarkami i pisarzami w tym roku trudne wyzwanie – w krótkim utworze prozatorskim /opowiadanie, esej, felieton, reportaż/ opisać własną interpretację tegorocznego motta.

Prace na konkurs należy przesyłać do 5 czerwca 2024 roku na adres sekretariat@1lo.gniezno.pl

Dla nauczycieli, opiekunów lub instruktorów, których uczestnicy Konkursu wymienią z danymi personalnymi jako konsultantów przy powstawaniu utworu, przewidziane są pisemne podziękowania Organizatora.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali w październiku 2024 roku!

Kryteria oceniania

oryginalność i twórczy charakter utworu

poprawność stylistyczna i językowa

poziom literacki pracy

estetyka pracy

Jurorami tegorocznej edycji są: przewodniczącyDawid Jung (redaktor naczelny „Zeszytów Poetyckich”, wiceprezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Poznaniu), Łucja Dudzińska (prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Poznaniu), Irmina Kosmala (redaktorka naczelna „Kuźni Literackiej”) oraz Igor Frender (członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Poznaniu, redaktor „Zeszytów Poetyckich„).

Fundatorem nagród dla młodych pisarek i pisarzy jest m.in. Wielkopolska Izba Gospodarcza w Gnieźnie. Za pierwsze miejsce przewidziana jest nagroda finansowa w wysokości 1000 zł oraz publikacja nagrodzonego utworu na łamach czasopismaZeszyty Poetyckie”! Wszystkie nagrodzone i wyróżnione opowiadania zostaną wydane w formie książkowej!

Anna Piskurz (1957-2003) to jedna z najzdolniejszych gnieźnieńskich twórczyń literatury w XX wieku. Jest patronką Konkursu od wielu lat. W tym czasie Konkurs stał się jednym z ważniejszych wydarzeń młodoliterackich w Polsce, a po każdej zakończonej edycji powstaje książka prezentująca dorobek nagrodzonych i wyróżnionych autorek oraz autorów.