fbpx
Pierwsza Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 2024-2029!
Rada Powiatu Gnieźnieńskiego 2024-2029
Rada Powiatu Gnieźnieńskiego 2024-2029

We wtorek, 7 maja, w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie nowo wybrani radni Rady Powiatu Gnieźnieńskiego złożyli uroczyste ślubowanie i dokonali wyboru Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego! Starostą Powiatu Gnieźnieńskiego został Tomasz Budasz, wicestarostą Łukasz Scheffs, a przewodniczącym Rady Dariusz Pilak!

Pierwszą Sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, do momentu wyboru nowego przewodniczącego, otworzyła i poprowadziła radna seniorka Ewa Mądra!

Nowo wybrani radni złożyli ślubowanie!

Po ślubowaniu w tajnym głosowaniu wybrano przewodniczącego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, którym został Dariusz Pilak! Insygnia Powiatu Gnieźnieńskiego przewodniczącemu wręczyła i jako pierwsza pogratulowała wyboru radna seniorka Ewa Mądra!

Następnie radni dokonali wyboru wiceprzewodniczących! Wiceprzewodniczącymi zostały Ewa Mądra i Kamila Kozicka!

W tajnym głosowaniu wybrano Starostę Powiatu Gnieźnieńskiego, którym został Tomasz Budasz!

Insygnia Powiatu Gnieźnieńskiego staroście Tomaszowi Budaszowi przekazał były starosta Piotr Gruszczyński!

Radni wybrali pozostałych czterech członków Zarządu: wicestarostę Łukasza Scheffsa, pierwszą etatową członkinię Ewę Barłogę-Purol, drugą etatową członkinię Darię Benke i nieetatową członkinię Danutę Winiarską!

Przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji został Piotr Gruszczyński, a wiceprzewodniczącym Marian Pokładecki!

Przewodniczącą Komisji Finansów została Angelika Ślachcińska!

Przewodniczącym Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska został Piotr Staszczak!

Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu został Marian Pokładecki!

Przewodniczącą Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego została Maria Kocoń!

Kliknij i przeczytaj
Nowy skład
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
2024-2029!

na Gniezno.NEWS!

W skład Rady Powiatu Gnieźnieńskiego wchodzi 25 radnych: Daria Benke, Tomasz Budasz, Leszek Figaj, Piotr Gruszczyński, Dariusz Igliński, Karolina Kiełpińska-Nowak, Maria Kocoń, Kamila Kozicka, Andrzej Kwapich, Łukasz Lukstaedt, Ewa Mądra, Krzysztof Ostrowski, Małgorzata Pietrzak-Sikorska, Dariusz Pilak, Marian Pokładecki, Tomasz Ryszczuk, Łukasz Scheffs, Rafał Skweres, Piotr Staszczak, Angelika Ślachcińska, Beata Tarczyńska, Monika Twardowska, Danuta Winiarska, Edward Załęski i Eugeniusz Zamiar!