fbpx
Pierwsza Sesja Rady Miasta Gniezna 2024-2029!
Rada Miasta Gniezna 2024-2029
Rada Miasta Gniezna 2024-2029

W poniedziałek, 6 maja, w Sali Sesyjnej Starego Ratusza w Gnieźnie nowo wybrani radni Rady Miasta Gniezna i Prezydent Miasta Gniezna Michał Powałowski złożyli uroczyste ślubowanie!

Pierwszą Sesję Rady Miasta Gniezna, do momentu wyboru nowego przewodniczącego, otworzył i poprowadził radny senior Jan Budzyński!

Najpierw nowo wybrani radni złożyli ślubowanie!

Następnie ślubowanie złożył prezydent Michał Powałowski!

Po ślubowaniu Insygnia Miasta Gniezna prezydentowi Michałowi Powałowskiemu przekazał były prezydent Tomasz Budasz!

W dalszej części obrad sesji w tajnym głosowaniu wybrano przewodniczącego, którym został Zdzisław Kujawa!

Insygnia Miasta nowemu przewodniczącemu wręczył radny senior Jan Budzyński!

Następnie radni dokonali wyboru trzech wiceprzewodniczących, którymi zostali Natasza Szalaty, Michał Glejzer i Artur Kuczma!

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Marcin Jagodziński!

Przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji został Jan Budzyński!

Przewodniczącym Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska został Tomasz Dzionek!

Przewodniczącą Komisji Oświaty została Beata Czechańska!

Przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego została Anna Krzymińska!

Przewodniczącym Komisji Promocji, Kultury i Turystyki został Jarosław Mikołajczyk!

Przewodniczącym Komisji Kultury Fizycznej i Sportu został Stanisław Dolaciński!

Kliknij i przeczytaj
„Nowy skład
Rady Miasta Gniezna
2024-2029!”
na Gniezno.NEWS!

W skład Rady Miasta Gniezna wchodzi 23 radnych: Beata Adamczyk, Sebastian Błochowiak, Janusz Brzuszkiewicz, Jan Budzyński, Beata Czechańska, Stanisław Dolaciński, Tomasz Dzionek, Olga Gandurska, Robert Gaweł, Michał Glejzer, Marcin Jagodziński, Paweł Kamiński, Łukasz Kaszyński, Anna Krzymińska, Artur Kuczma, Zdzisław Kujawa, Arkadiusz Masłowski, Martyna Matysek, Jarosław Mikołajczyk, Tadeusz Purol, Natasza Szalaty, Jan Szarzyński oraz Wojciech Szymczak!