fbpx
Pierwsza Sesja Rady Gminy Gniezno 2024-2029!
Rada Gminy Gniezno 2024-2029
Rada Gminy Gniezno 2024-2029

W poniedziałek, 6 maja, w Urzędzie Gminy Gniezno odbyła się Pierwsza Sesja Rady Gminy Gniezno kadencji 2024-2029, podczas której uroczyste ślubowanie złożyli nowo wybrani radni i wójt Maria Suplicka!

Pierwszą Sesję Rady Gminy Gniezno, do wyboru nowego przewodniczącego, otworzył i poprowadził radny senior Ryszard Majewski!

Najpierw nowo wybranym radnym przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Krystian Pietruszczak wręczył zaświadczenia o wyborze na radnego, a następnie radni złożyli uroczyste ślubowanie!

Po ślubowaniu radnych przewodniczący Krystian Pietruszczak wręczył zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Gniezno Marii Suplickiej, która także złożyła ślubowanie!

Przewodniczącym Rady Gminy Gniezno został wybrany w tajnym głosowaniu Patryk Dobrzyński, a wiceprzewodniczącymi Iwona Modrzejewska i Lech Tubacki!

W skład Rady Gminy Gniezno wchodzi 15 radnych: Maria Brykczyńska, Łukasz Ciesielski, Patryk Dobrzyński, Stanisław Frątczak, Jakub Fryza, Agata Górna, Joanna Janiak, Alicja Kaczmarek, Ryszard Majewski, Iwona Modrzejewska, Mariusz Nawrocki, Wioletta Nawrocka, Agnieszka Rzempała-Chmielewska, Lech Tubacki i Joanna Wojtkowiak.

Kliknij i przeczytaj
„Nowy skład
Rady Gminy Gniezno
2024-2029!”
na Gniezno.NEWS!

W Pierwszej Sesji Rady Gminy Gniezno 2024-2029 udział wzięli m.in. urzędnicy, dyrektorzy placówek oświatowych i sołtysi!