fbpx
Strzelnica wirtualna w Zespole Szkół Technicznych!
Źródło: Powiat Gniezno
Źródło: Powiat Gniezno

Zakończyła się realizacja inwestycji polegającej na utworzeniu strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Technicznych w Gnieźnie!

Od roku szkolnego 2024/2025 w ramach podstawy programowej edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach konieczna będzie realizacja zajęć strzelectwa.

Głównym celem inwestycji było zwiększenie dostępu do szkoleń strzeleckich dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w szczególności klas mundurowych. Ze strzelnicy korzystać mogą ponadto, po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której znajduje się strzelnica, również organizacje pozarządowe prowadzące działalność o charakterze proobronnym.

Rozwijanie umiejętności strzeleckich, będzie elementem podstawy programowej klas mundurowych w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa w nowym roku szkolnym. Dlatego też, głównym celem tej inwestycji było zapewnienie wsparcia i zwiększenie dostępu do wysokiej jakości szkoleń strzeleckich. Chcemy, aby nasi uczniowie zdobywali nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne umiejętności, które chociażby w przypadku klas mundurowych, mogą przydać się na drodze kariery zawodowej

– powiedział starosta Piotr Gruszczyński

Koszt inwestycji to ponad 175 tys. zł, z czego 80% stanowi dofinansowanie ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.