fbpx
Radni pozytywnie zaopiniowali budżet na 2024 rok!
Radni miejscy pozytywnie zaopiniowali budżet na 2024 rok
Radni miejscy pozytywnie zaopiniowali budżet na 2024 rok

Radni miejscy na wspólnym posiedzeniu czterech komisji w Starym Ratuszu większością głosów pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu na 2024 rok! Sesja budżetowa odbędzie się 20 grudnia.

Najpierw radnym finanse miasta na 2024 rok przedstawił skarbnik Maciej Jankowski.

Następnie radni złożyli dwa wnioski o zmianę w budżecie na 2024 rok.

Pierwszy wniosek złożył przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Sportu Stanisław Dolaciński, który zaproponował, żeby zwiększyć kwotę stypendium sportowego ze 110 zł do 125 zł. Pieniądze na ten cel mają pochodzić z zadania przeznaczonego na pomoc miasta Policji. Radni wniosek zaopiniowali pozytywnie.

Drugi wniosek złożył przewodniczący Komisji Promocji, Kultury i Turystyki Artur Kuczma, który zaproponował, żeby także ze środków przeznaczonych na Policję 10 tys. zł przeznaczyć na zadania bieżące w kulturze. Radni i ten wniosek zaopiniowali pozytywnie.

Na pomoc finansową miasta dla Policji wpisano do budżetu 50 tys. zł. Teraz ta kwota zostanie pomniejszona o wartość przegłosowanych wniosków.

Zastępca prezydenta Michał Powałowski poinformował także, że prezydent Tomasz Budasz zdecydował o zwiększeniu kwoty dla Zarządów Rad Osiedlowych. Do tej pory Zarządy otrzymywały rocznie 2 500 zł na swoją działalność, a od Nowego Roku kwota ta zwiększy się do 3 000 zł. Z taką prośbą niecały miesiąc temu na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego zwrócili się do radnych i prezydenta przedstawiciele Zarządów Rad Osiedlowych. Prezydent przychylił się do ich prośby.

Radni z Komisji Kultury Fizycznej i Sportu oraz radni z Komisji Promocji, Kultury i Turystyki zaopiniowali projekt budżetu na 2024 rok większością głosów pozytywnie.

Radni z Komisji Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego oraz radni z Komisji Oświaty zaopiniowali projekt budżetu jednogłośnie pozytywnie.