fbpx
Prawie 15 mln euro na inwestycje dla Gniezna i gmin powiatu gnieźnieńskiego
Podpisanie porozumienia Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Podpisanie porozumienia Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Prawie 15 mln euro, czyli około 68 mln zł trafi na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Ośrodka Funkcjonalnego Gniezna. To środki unijne, które samorządy zrzeszone w ZIT będą mogły wydać na wspólne inwestycje związane z ochroną środowiska, budową ścieżek rowerowych, nowoczesną edukacją i rozwojem e-usług. 

W środę, 4 października w nowo wyremontowanym Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie prezydent Tomasz Budasz podpisał porozumienie z Markiem Woźniakiem, marszałkiem województwa wielkopolskiego w obecności przedstawicieli członków ZIT.

Kwota około 15 mln euro to dla naszego obszaru środki gwarantowane na konkretne przedsięwzięcia, które przekładają się na poprawę jakości życia mieszkańców. Gminy nie muszą już przystępować do konkursów, by te pieniądze uzyskać. Pieniądze pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Współpraca w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych to potężny wkład w rozwój polskiej samorządności. Kwotę ponad 68 milionów złotych samorządy powiatu gnieźnieńskiego mają gwarantowaną w naszym nowym programie Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Fundusze gwarantowane na wybrane ściśle obszary tematyczne związane z zero emisyjnym transportem, ochroną klimatu i budową usług elektronicznych dla mieszkańców. Jednocześnie też przekazujemy środki finansowe na sprawy społeczne, które są związane z integracją społeczną, edukacją i w tych obszarach samorządy będą mogły budować wspólne projekty odpowiadające na zapotrzebowania społeczne w obszarze Gniezna i otaczającego go powiatu gnieźnieńskiego

– wyjaśniał marszałek Marek Woźniak.

Planowane przeznaczenie środków: 13 118 534,27 EUR – pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to:
– projekty w zakresie adaptacji do zmian klimatu: nowe skwery, parki kieszonkowe, sieci kanalizacji deszczowej, projekty z zakresu mikro i małej retencji, odtwarzanie naturalnych ekosystemów,
– budowa ścieżek rowerowych, które docelowo tworzyć będą spójny, zintegrowany system powiązań w ramach gmin i między gminami, dający możliwość bezpiecznego dojechania rowerem do pracy, szkoły i najważniejszych punktów usługowych,
– rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług i e-zasobów, w tym zasobu geodezyjnego w powiecie gnieźnieńskim. 

Pozostałe środki finansowe 1 788 891,04 EUR – pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na:
– wsparcie rozwoju edukacji: umożliwienie każdemu dziecku nauki w nowoczesnych pracowniach i laboratoriach Stolicy eXperymentu, rozwój umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży, otwarcie na potrzeby gospodarki przyszłości,
– projekty w zakresie integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – poprzez kulturę i usługi społeczne,
– nowe usługi zdrowotne dla mieszkańców całego obszaru MOF (Miejskie Obszary Funkcjonalne).

Do podziału będzie 68 milionów złotych dla wszystkich gmin powiatu gnieźnieńskiego. Miasto Gniezno jest największym beneficjentem i dlatego kwota na inwestycje jest najwyższa. Chcemy przede wszystkim prowadzić inwestycje w zakresie zmian klimatycznych. Chcemy walczyć o czyste powietrze w związku z tym będziemy tworzyć mikro skwery w Gnieźnie, małą retencję, uregulowanie stosunków wodnych, kanalizację sanitarną. Mam nadzieję, że wyremontujemy skwer przy ulicy Łubieńskiego, gdzie jest pomnik świętego Wojciecha, że uregulujemy stosunki wodne i woda już nie będzie nam wybijała na ulicach w czasie gwałtownych deszczów. To są pomysły, które bardzo mocno będziemy realizować w przyszłej kadencji”

– informował prezydent Tomasz Budasz.

Wypracowane porozumienie to dowód wspólnej współpracy dziesięciu samorządów. Ostateczne decyzje, zostały poprzedzone tygodniami pracy członków grupy roboczej – pracowników urzędów gmin i starostwa, wspartej dodatkowo przez doradców z organizacji jaką jest Związek Miast Polskich. Na ukończeniu są także prace nad Strategią rozwoju ponadlokalnego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Gniezna do 2030 roku. Obecnie Strategia jest w trakcie konsultacji społecznych i uzgodnień. Koniec prac przewidziany jest w grudniu tego roku.