fbpx
Wkrótce czerwcowy Kiermasz Książki Używanej 2024 w Gnieźnie!
Źródło: Miasto Gniezno
Źródło: Miasto Gniezno

Już w najbliższą niedzielę, 9 czerwca, od godz. 11:00 do 14:00 na Gnieźnieńskim Deptaku na ul. Chrobrego i ul. Rzeźnickiej odbędzie się kolejny Kiermasz Książki Używanej!

Jeżeli jesteś osobą prywatną, instytucją lub stowarzyszeniem możesz wystawić się na Kiermaszu ze swoimi używanymi książkami!

Kliknij i przejdź
do Wydarzenia na Facebooku
„Kiermasz Książki Używanej”!

Pytania można nadsyłać na adres wiktor.kolinski@gniezno.eu

Szczegóły w regulaminie poniżej!

Regulamin
Kiermaszu Książki Używanej


1. Organizatorami Kiermaszu Książki Używanej (dalej jako: „Kiermasz”) są: Miasto GnieznoMiejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie.

2. Kiermasz odbędzie się w niedzielę, 9 czerwca, między godziną 11:0014:00.

3. Miejscem Kiermaszu jest Deptak na ul. Rzeźnickiejul. ChrobregoGnieźnie.

4. Wystawcami na Kiermaszu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje, stowarzyszenia i fundacje, z zastrzeżeniem że produktem oferowanym do sprzedaży, darowizny lub zamiany mogą być wyłącznie książki. Niedopuszczalna jest ekspozycja lub sprzedaż innych towarów.

5. Organizatorzy Kiermaszu zapewniają bezpłatne miejsca (do ich wyczerpania) na ul. Rzeźnickiej i ul. Chrobrego dla wystawców, którzy chcieliby sprzedać / oddać / wymienić książki. Wystawcy mogą zajmować miejsca wystawiennicze dowolnie, przy czym w wypadku sporu zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom Organizatorów.

6. Wystawca może prezentować swoją ofertę tylko na stołach / stoiskach. Zabroniona jest prezentacja książek leżących na ziemi.

7. Przedmiotami wystawianymi na wymianę lub sprzedaż mogą być wyłącznie książki będące własnością wystawców, nowe lub używane, w ilościach detalicznych.

8. Ilość stołów dla wystawców zapewniona przez Organizatora jest ograniczona. Organizator zezwala i zachęca wystawców do ustawiania własnych stolików/stoisk.

9. Wystawcy po zakończonym Kiermaszu zobowiązani są do uprzątnięcia swoich miejsc wystawowych oraz najbliższego otoczenia.

10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treść książek wystawionych na stołach oraz ich ewentualne wady fizyczneprawne, jak również nie prowadzą kontroli zawartych transakcji.

11. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 61 426 04 35 lub pod mailem: wiktor.kolinski@gniezno.eu

12. Regulamin podlega publikacji w dniu Kiermaszumiejscu powszechnie dostępnym, a udział wystawcyKiermaszu jest równoznacznyakceptacją przez niego niniejszego Regulaminu.

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania, skrócenia lub zmiany terminu Kiermaszu bez podawania przyczyn.

14. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatorów.

15. Każdy wystawca, niezależnie od postanowień niniejszego Regulaminu, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

16. W wypadku naruszenia przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, Organizatorzy mogą postanowićusunięciu wystawcyKiermaszu.

17. Na miejsce wydarzenia (Deptak) można wjechać samochodem jedynie w celu pozostawienia książek między godziną 10.0011.00 oraz w celu odebrania pozostałych książek w godzinach od 14.00 do 15.00. Wjazd od ul. Mieszka I.