fbpx
Źródło: Powiat Gniezno
Źródło: Powiat Gniezno

Od 1 stycznia 2024 roku zniesiono obowiązek zawiadomienia wydziału komunikacji o nabyciu pojazdu! Utrzymano w mocy obowiązek zawiadomienia wydziału komunikacji o zbyciu pojazdu!  

Wprowadzony został jednocześnie obowiązek rejestracji

• pojazdu zakupionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

pojazdu sprowadzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej

dopuszczonego do obrotu przez organ KAS pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej

Także spadkobierca ma obowiązek wystąpić o rejestrację pojazdu w ciągu 30 dni od uprawomocnienia się orzeczenia o nabyciu spadku lub sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Terminy na rejestrację pojazdu

osoba prywatna30 dni

przedsiębiorca, prowadzący działalność w zakresie obrotu pojazdami90 dni

Właściciel pojazdu, który spóźni się z rejestracją auta może liczyć się z karą wysokości 500 zł.

Jeżeli nie zarejestruje go w terminie powyżej 180 dnikara wzrośnie do 1000 zł.

W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie obrotu pojazdami – brak rejestracji pojazdu powyżej 90 dni oznacza karę w wysokości 1000 zł, natomiast po przekroczeniu go o 180 dni2000 zł.