fbpx
Zakończono przebudowę drogi w Leśniewie
Źródło: Gmina Łubowo
Źródło: Gmina Łubowo

Przebudowa drogi w Leśniewie w Gminie Łubowo została zakończona, a jej całkowity koszt wyniósł 745.223,56 zł.

Wójt Gminy Łubowo poinformował, że zakończyła się przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości min. 4 m, polegająca na: budowie drogi gminnej w Leśniewie, nr 285012P,  która została zrealizowana ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 296.250,00 zł zgodnie z umowami:

nr 14/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min. 4 m

nr 335/2023 z dnia 28 lipca 2023 r. budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min. 4 m

Wartość dofinansowania ze środków Województwa Wielkopolskiego to 296.250,00 zł.

Udział własny gminy wyniósł 448.973,56 zł.

Całkowity koszt inwestycji to 745.223,56 zł.