fbpx
„Opieka wytchnieniowa” dla mieszkańców Gniezna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie przyjmuje zgłoszenia do programu „Opieka Wytchnieniowa”. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby sprawujące opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 z Funduszu Solidarnościowego.

Zgodnie z warunkami Programu głównym celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności

lub

2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

albo

orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program będzie realizowany od dnia podpisania umowyWojewodą Wielkopolskim do dnia 31 grudnia 2024 roku.

W związku z planowanym przystąpieniem Miasta Gniezna do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie prosi o zgłaszanie się osób chętnych do objęcia ich usługą opieki wytchnieniowej wraz ze wskazaniem formy pobytu opieki dziennej lub całodobowej.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczyła kwotę 190 000 000,00 zł.

Zgłoszenia do udziału w Programie można dokonywać do 13 listopada 2023 roku telefonicznie pod nr tel. 61 426 25 82 wew. 59 w godz. 10.00-13.00 lub mailowo pod adresem mops@mops.gniezno.pl.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Minister Rodziny i Polityki Społecznej.